Budsjettforslag 2017.xlsx

FSF Lillehammer
Årsrapport 2016
Eiendeler
Konto
Inngående balanse
Bevegelse
0,00
0,00
0,00
1920 DNB
23 188,01
16 140,46
39 328,47
1921 FP
72 788,87
1 277,00
74 065,87
95 976,88
17 417,46
113 394,34
Inngående balanse
Bevegelse
Utgående balanse
95 976,88
0,00
95 976,88
0,00
17 417,46
17 417,46
95 976,88
17 417,46
113 394,34
1510 Kundefordringer
Sum Eiendeler:
Utgående balanse
Gjeld
Egenkapital
Konto
2050 Annen egenkapital
Overskudd
Sum Egenkaital:
Inntekter
Konto
Bevegelse
Budsjett 2016
Budsjett 2017
3200 Kontingent medlemmer
27 900,00
27 000,00
28 800,00
3230 Egenandel aktiviteter
19 925,00
40 000,00
35 000,00
5 169,00
9 000,00
5 500,00
42 065,03
41 000,00
42 000,00
3400 Momskompensasjon
3710 Bingo
3960 Andre inntekter
1 000,00
3970 Grasrotandeler
1 145,00
1 000,00
1 000,00
8040 Renteinntekter
Sum Inntekter:
1 324,17
1 000,00
1 500,00
98 528,20
119 000,00
113 800,00
Kostnader
Konto
Bevegelse
Budsjett 2016
Budsjett 2017
520,00
1 500,00
1 500,00
44 239,29
65 000,00
60 000,00
0,00
150,00
150,00
3 600,00
4 000,00
4 000,00
6750 Kontingent FSF
17 400,00
18 000,00
19 200,00
6800 Kontorrekvisita
351,70
500,00
500,00
6810 IT kostnader
219,00
500,00
500,00
6910 Kontingentutgifter, Bingo
800,00
800,00
800,00
6920 Gebyr, bingotillatelse
1 700,00
1 800,00
1 700,00
6940 Porto / Postboks
2 177,00
3 000,00
2 500,00
7320 Refusjon for kansellerte turer
1 400,00
7400 Gaver / Oppmerksomheter
6 800,00
13 000,00
10 000,00
7610 Styre og årsmøtekostnader
780,00
1 400,00
1 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00
123,75
600,00
400,00
1 000,00
0,00
6 000,00
6 000,00
81 110,74
118 250,00
110 250,00
6100 Medlemsmøte
6120 Arrangement kostnad
6350 Brønnøysund, årsavgift
6710 Styregodtgjørelse
7740 Gave til Technobingo
7770 Bank- og kortgebyr
7790 Andre kostnader
7900 Gave til Bosenteret
Sum Kostnader:
Faktisk
Budsjett
Budsjett neste år
Årsresultat
17 417,46
750,00
3 550,00