NOK 813

Melkeprodusent
Analyseparametere
Kimtall 22°C
Koliforme bakterier
E.coli bakterier
Benevning
Grenseverdi
/mL
100
/100mL
<1
/100mL
<1
Denne analysepakken gir svar på om vannet nylig har blitt
forurenset av urent overflatevann eller kloakktilsig.
Kimtall er et mål for alle påviselige bakterier og sopp i prøven.
Høyt Kimtall indikerer innhold av organisk materiale (humus), eller
tilsig av overflatevann.
Påvisning av Koliforme bakterier og E.coli indikerer at vannet har
spor av kloakk og kan dermed inneholde andre farligere
sykdomsfremkallende bakterier.
­ Kimtallet bør ikke være høyere en 100/mL
­ Koliforme bakterier og E.coli bakterier skal ikke kunne påvises
i 100mL prøve.
PRIS:
NOK 813
ARTIKKELNUMMER:
pmg50
ENHET:
stk
LAGERSTATUS:
På lager