Referat møte i RSA 4. mars 2016 (format PDF / 374 KB )

RÅD FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET (RSA)
OPPSTARTSMØTE
Fredag 4. mars, kl. 9:00 – 12:15
Styrerommet, Cirkus, NMBU Ås
PROGRAM
08:50 – 09:00 Ankomst og forfriskninger
09:00 – 09:10 Velkommen, presentasjonsrunde (kort)
09:10 – 09:40 Om NMBU v/rektor Mari Sundli Tveit
09:40 – 10:10 NMBU sett utenfra – muligheter
Innledning v/Unni Merete Steinsmo og Anita Krohn Traaseth (5 min
hver)
Drøfting
10:10 – 10:20 Studentbedriften ”Gutta på Ås”
10:20 – 10:30 Pause m/forfriskninger
10:30 – 11:05 NMBUs fortrinn og de store samfunnsutfordringene
Innledning v/ Arne Krokan, Lasse Hansen og Gaute Lenvik (5 min hver)
Drøfting
11:05 - 11:30 Dialog om mandatet og rådets videre arbeid v/rektor Mari Sundli
Tveit
11:30 – 12:15 Lunsj i Vitenparken
Vel hjem!
Rådet for samarbeid med arbeidslivet ved NMBU:
Anita Krohn Traaseth, Adm. dir., Innovasjon Norge
Jens Ulltveit Moe, Investor, bedriftseier
Gaute Lenvik, Direktør nærings- og matpolitikk, NHO Mat og drikke
Lasse Hansen, Adm. dir. KS
Geir Ove Ystmark, Adm. dir. Sjømat Norge
Arne Krokan, Professor i teknologi, kommunikasjon, organisasjon og ledelse, NTNU
Unni Merete Steinsmo, Corporate Advicer, SINTEF
Fra NMBU:
Mari Sundli Tveit, rektor
Halvor Hektoen, prorektor
Sekretariat:
Forskning- og innovasjonsavdelingen v Ragnhild Solheim, forskningsdirektør og
Colin Murphy, nestleder