MÅKENYTT MARS 2017

Måken barnehage
Me løfter i lag
MÅKENYTT april 2017
Kommer «hestablomsten» snart mon tro?
Nå håper vi på at våren er kommet til Sirevåg,
og at vi slipper mer nattefrost.
Håper også at alle var fornøyd med bildene fra Liten Luring.
Barnehageopptaket for høsten er nå unnagjort og alle som ønsket plass hos oss har
fått det. Arbeidet med å sette sammen de nye gruppene begynner nå.
Det er flere, både barn og voksne, som skal ha fri i påsken. Vi vil derfor slå sammen
avdelinger mandag, tirsdag og onsdag neste uke. Litt mer info om dette på eget skriv
som oppslag på dørene.
Minner om at barnehagen stenger kl. 12.00 onsdag 12.april.
Planleggingsdag tirsdag 18.april. Barnehagen er da stengt. Personalet skal på kurs
på Varhaug og høre et foredrag om «Samtaler og samspill med barn» av Margaretha
Öhman.
Da er det vell også snart tid for å tenke på sommerferien..
Barnehagen er stengt i uke 29 og 30 (17.juli til og med 30.juli)
Alle barna skal ha minimum fire uker ferie i løpet av barnehageåret, og må ha 3 uker
sammenhengende om sommeren - og 2 av disse ukene må altså være 29 og 30 og den
tredje uka må være enten 28 eller 31.
Den 4. uka kan brukes i forbindelse med høstferien, jul, påske, vinterferie, sommerferien eller
på andre tider av året. Den 4.uka kan deles opp i enkle dager.
Lapp om sommerferien blir delt ut før påske, med innleveringsfrist rett etter påske.
Brukarundersøkingen
Vi hadde 44 % svar på brukerundersøkelsen – kunne nok tenkt oss litt flere svar..
(50 % i fjor)
Mye dere var fornøyd med – heldigvis - men brukermedvirkning og informasjon kunne vi vært
litt bedre på – og vi vil ta dette opp på foreldresamtalene nå i vår – for å prøve å bli bedre..
GOD PÅSKE og god vår-april-måned.
Mandag 1.mai er offentlig høytidsdag og barnehagen er da stengt.
Anne
Kontoradresse:
Havraskaret 2
Postadresse:
4364 Sirevåg
Telefon:
51 43 83 12
Tlf. styrer
51 43 89 30
Org nr:
964 969 590