Innkalling

Møteinnkalling
Sakskart til møte i
Koordineringsutvalget 06.03.2017
Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:
Schweigaardsgt. 4
Galleriet
06.03.2017
09:30
Saksliste
Saksnr
Tittel
NOT
3/17
Orienteringer 6. mars
Orienteringsnotat
Dato:
Arkivref:
01.03.2017
2012/1320-31
Saksnr
3/17
Utvalg
Koordineringsutvalget
Orienteringer 6. mars



Status skolestrukturprosjektet – inntil 45 min
Regionreformen
Akershustinget
Oslo, 01.03.2017
Tron Bamrud
fylkesrådmann
Saksbehandler: Ole Kjendlie
Møtedato
06.03.2017