Registreringsskjema for norovirus

Seksjon for smittevern
Norovirus – Registreringsskjema ved utbrudd
Avdeling:
Dato
Utbruddsstart, dato:
Pasient
Ansatt
Inn
dato
Mulig smittekilde
Symptom
start
Labsvar*
*Er Norovirus påvist i avdelingen, er det ikke nødvendig å sende flere prøver til Avdeling for mikrobiologi
Kopi av skjemaet returneres til: Seksjon for smittevern, St. Olavs hospital.
Vedlegg til prosedyre 6669
Romnr.
Kommentar