veke 7

2
1
VEKEPLAN FOR 9A Samf.fag: Gjer ferdig oppg. s 47
Musikk: Les s. 205-207. Svar på alle
Engelsk:
Mat og helse gr. 2: Vi arbeider med mat og
livsstil oppgåva. Frist for innlevering fredag på its
learning.
Krle:
Samf.fag:
Norsk:
Mat og helse gr. 1: Vi arbeider med mat og
Matte: Kap D: Jobb med oppgåver du har
fått fram til multiplikasjon av brøk. Sjå film
2.13 og 2.14 om multiplikasjon av brøk på
faktor. Sjå link på facebook eller itslearning.
livsstil oppgåva. Frist for innlevering fredag på its
learning.
Musikk: Band. Øv på songen din!
Naturfag: Vi har aktiviteter  Jobb i
arbeidsboka di, skriv om aktivitetane vi
har gjort i timane.
Naturfag: Vi har aktiviteter  Jobb i
arbeidsboka di, skriv om aktivitetane vi
har gjort i timane.
Musikk: Band. Øv på songen din!
Matte: Kap D: Jobb med oppgåver du har fått
fram til multiplikasjon av brøk. Sjå film 2.13 og
2.14 om multiplikasjon av brøk på faktor. Sjå link
på facebook eller itslearning.
Torsdag Tysdag Gym: Hugs gymklede
Spansk: Finn setningar med presens perfektum i
Spansk: Gjer ferdig oppg. B s. 68- skriv i
Norsk:
Gym: Hugs gymklede
Nat.fag: Les s. 112-113. I dag skal vi ha
aktivitet med linser. Jobb i arbeidsboka di,
skriv om aktivitetane vi har gjort i timane.
Krle: Gjer ferdig oppgåve 1-6 s. 135.
Utdanningsvalg m. Liv Renate.
Mia, Simen og
Linn Kristin
spørsmåla s. 206.
Måndag arbeidsboka di.
Tysk: Lest Text 5C + lernt die Vokabeln!
Eng.fordj: Sjå eigen plan
Arb.livsfag:
VEKE 7 Onsdag kap. 13 (cap. trece) skriv dei i arbeidsboka di.
Tysk: Macht Aufgabe 13 Seite 115.
Eng.fordj: Sjå eigen plan
Arb.livsfag:
Naturfag: Vi har aktiviteter med auget
Jobb i arbeidsboka di, skriv om
aktivitetane vi har gjort i timane.
Matte: Finn ein gjenstand, og veg den på
vekta i klasserommet. Noter vekta som
gram, hektogram og kilogram. Sjå film
2.15 om divisjon av brøk på faktor. Sjå link
på facebook eller itslearning.
Fredag Norsk:
Engelsk: What do you know about the
Vikings? Read text D pp. 94-98, do Let’s talk!
p. 99
(Fl.x: Kva veit du om vikingane? Les tekst D
s.72-73, gjer Let’s talk! s. 72)
Samf.fag: Finn ei nyhending du kan
presentere i klassen.
NMF: Fisketur  Ta med fiskestang
og flytevest viss du har.
FAH:
DES:
God helg!