TESTET RULLESTOL:Leder i Grenland friluftsråd, Bjørnar Løkstad

TESTET RULLESTOL:
Leder i Grenland friluftsråd, Bjørnar Løkstad (foran), prøvde seg som rullestolbruker da Rådet for
funksjonshemmede tirsdag arrangerte temadag med tittel «Ut i naturen og byen med universell utforming». Representanter fra blant annet
eldreråd, fylkeskommune og fylkesmann var med da Løkstad prøvde seg i den nye turløypa ved Lilleelva, men på et av strekkene i løypa ble det
vrient. – Det var bratt ved Hovenga Allé, sier Løkstad, men roser resten av turstien. Han rullet tilsammen rundt en kilometer, og ble nokså sliten.