Sommerstevnet 2017

SOMMERSTEVNET
2017
SOMMERSTEVNET 2017, 10.–16. JULI
VIK CAMPING, NISSEDAL I TELEMARK
STEDET FOR FELLESSKAP OG VENNSKAP
– I NYDELIG NORSK NATUR!
På sommerstevnet kan alle oppleve
kombinerer åndelige, sosiale, kreative
et enestående sosialt og åndelig
og utfordrende elementer. Det er et
fellesskap, enten du kommer alene,
trygt og artig miljø for alle tenåringer
med familie, er gammel eller ung.
på leir. I år blir Robert Fisher, som
er pastor i Danmark, med som taler.
AKTIVT OG VARIERT TILBUD TIL BARN
Han er selv tenåringsfar og er aktivt
Barna har egne programmer både
med tenåringene i Danmark.
på morgenen og kvelden. De er delt
i 4 forskjellige aldersgrupper. Her er
ÅPENT OG INKLUDERENDE KONSEPT
det lek, fortellinger, hobby-aktiviteter,
FOR UNGE VOKSNE: En egen gruppe
sang og mye mer. De blir kjent med
for de som føler seg litt for unge for
ROBERT
FISHER
ZDRAVKO
PLANTAK
STEVE
CARLSON
en person fra Bibelen i løpet av uken,
voksenmøtene og litt for gamle for
som de får høre historier om hver
tenåringene. Dette er et avslappet
INSPIRASJON OG KUNNSKAP FOR DE
konsept med både aktiviteter og
VOKSNE: Programmet for de voksne
vil snakke til oss på morgenmøtene.
«chill». Her kan man være seg selv
har som mål å være praktisk og in-
På kvelden vil Steven Carlson, tidli-
SPENNENDE Å VÆRE TENÅRING
og delta i relevante møter og ærlige
spirerende. På møtene vil man kunne
gere ungdomspastor i Ohio, USA, nå
Tenåringene har nesten sin egen leir
diskusjoner om liv, tro og etikk. Det
oppleve godt fellesskap, mens barna
kapellan på Kettering College, være
på sommerstevnet, med et fantastisk
blir eget morgenmøte, mens kvelds-
er sammen med venner i teltene rett
taler for både unge voksne og voksne.
program fra morgen til kveld som
møte blir sammen med de voksne.
i nærheten. Zdravko Plantak, som er
dag.
professor på Loma Linda University,
WORKSHOPS
kjedelige hverdager» med rutiner og
En lett blanding av valgfrie praktiske
skolegang. ADRA har en enestående
og teoretiske seminarer og work-
mulighet til å skape rom for barn
shops om diverse emner.
der vi gir konkret hjelp, og legger
til rette for trygge «pusterom» for
MARKEDSDAG (TORSDAG)
Vær med på å samle inn penger til
barna i Sør-Sudan, Syria og Libanon
– inkludert sårt trengt mat i Etiopia.
ADRAs prosjekt for barn som lever
i land der det er krig og konflikt.
MIDDAG:
Det er barn som enten flykter inne i
Her får du ferdiglaget middag hver
sitt eget land eller til et annet land.
dag!
Disse barna drømmer om «vanlige,
PÅMELDINGSFRIST 5. JUNI
PÅMELDING, PRIS OG MER INFORMASJON
FINNER DERE PÅ:
SABU.NO/NO/BARN-FAMILIE/SOMMERSTEVNET
catchmedia.no
+