Populært turområde blir stadig bedre tilrettelagt

Populært turområde
blir stadig bedre tilrettelagt
SKIEN: Fredag var
mange i sving med å
sette ut solide tømmerbenker ved
Åletjern på Gulset i
Skien.
Ørnulf Holen
[email protected]
959 14 216
Daglig leder i Grenland friluftsråd, Bjørnar Løkstad, sier at de
nye benkene er en del av en
større opprustningsplan for
Åletjern-området.
– Vi har fått med oss flere fra
Skien turlag som hjelper til på
dugnad. De har hjulpet oss her
tidligere også, blant annet med
å lage bålplasser, sier Løkstad.
De nye benkene som ble plassert ut fredag er laget av solide
tømmerstokker, slik at de skal
stikke seg minst mulig ut.
Løkstad forteller at de i fjor
fikk 380 000 kroner av Sparebankstiftelsen til opprustninga
av Åletjern.
– Pengene har gått til alt fra
oppgradering av parkeringsplassen for biler til benkene.
Det er utrolig mange folk som
bruker dette området og i år er
jo også Fantekjerringkollen
blitt valgt som en av toppene i
Ti-topperen. Åletjern er lett tilgjengelig og for eksempel kan
en trille barnevogner inn her og
helt ned til stranda, sier Løkstad.
en «port» til friluftsliv
De vil gjøre Åletjern-området
til en såkalt «friluftsport», som
er et lett tilgjengelig område i
nærheten av et sted hvor mange bor, hvor en finner turstier
videre til flotte turområder.
– Derfor satser vi på bedre tilrettelegging på områder som
dette. I Drangedal snuser vi litt
på Bygdetunet i forhold til å
gjøre det til en «friluftsport»,
sier Løkstad.
Under arbeidet med de tunge
tømmerbenkene så møtte arbeidsgjengen på et hinder da de
skulle få benkene over til den
andre siden av vannet. Dette
problemet løste de ved å ta
vannveien, og Løkstad sørget
selv for å taue stokkene etter
seg med stødige padletak i en
medbrakt kajakk.
Tunge Tak: Tore Bø (til venstre) og Torbjørn Gurholt fra Skien turlag fikk også hjelp av Bass med traktoren. De nye benkene som settes opp
ved Åletjern er alt annet enn lette.
vannveien: Torbjørn Gurholt (til venstre) sørger for at slepet er
på plass før Bjørnar Løkstad padler over vannet.
benk på slep: Bjørnar Løkstad på vei over med en benk. Til uka
fortsetter de på jobben med å sette benkene på plass.