Ingeborgprisen 2017

CLUB OF
SAUDA OG OMEGN
Ingeborgprisen 2017
og markering av Kvinnedagen
Sauda og omegn zontaklubb inviterer til markering av Kvinnedagen 8. mars og utdeling av Ingeborgprisen til Ågot Fosshaug Grindheim
på Sauda vidaregåande skule onsdag 8. mars
klokka 19.00. Sang og musikk og 8. marsappell.
Fri entre. Loddsalg.
Møt fram og vær med å hedre ”Årets Kvinne”.
Sponsor