uke 7

UKEPLAN FOR 1. KLASSE UKE 7
MANDAG
1
No
Ma
2
3
4
Ma
No
5
6
Ferdig 12.10
TIRSDAG
Vinteraktivitetsdag
Se egen
informasjon fra
skolen
Ferdig 14.00
ONSDAG
Kunst
Tema
Tema
Kunst
No
No
Ferdig 14.00
VI ØNSKER ALLE EI
STRÅLENDE UKE
TORSDAG
Musikk Tema
Tema Musikk
Gym – ski!
No
No
FREDAG
No
Eng
KRLE
Eng
No
KRLE
Ferdig 12.10
Ferdig 14.30
UKELEKSER:
Norsk: Les leseleksa på ark som ligger i postpermen. Les 10 min. hver dag. Gjør
oppgavene i heftet i postpermen.
Matematikk: Gjør side 63 i Multi oppgavebok.
Engelsk: På fredag får du med hjem bus stop 5. Fortell hjemme hva du kan og få
underskrift.
BESKJEDER/ INFORMASJON:
Husk klær etter vær til vinteraktivitetsdagen tirsdag, vi skal være ute hele dagen. Det
blir langdag til kl. 14.00 denne dagen. Fint om beskjeder som gjelder tirsdag blir gitt
allerede på mandag, da vi har kort tid på skolen tirsdag.
Husk foreldremøte tirsdag 28.februar kl. 17.30-19.00. Se egen innkalling.
Vi ønsker alle en god vinterferie, vi møtes igjen mandag 27. februar.
FAG
MÅL:
EGENVURDERING:
KAN
GODT:
NORSK
Jeg har lest leseleksearket hver dag.
NORSK
Jeg husker lyden til alle bokstavene vi har
lært.
Jeg kan navnet på og rekkefølgen på alle
ukedagene.
Repeter ting vi har lært i I love animals.
Jeg hører på alle voksne på skolen.
MATTE
ENGELSK
SOSIALT
MÅ ØVE
MER:
1. Hvordan har jeg hatt det i uka som gikk? Sett kryss:
2. Noe jeg vil si til læreren min?____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vi ønsker alle i 1. klasse ei fin uke
Underskrift elev/foresatt:__________________________________