Vedlegg 5 Tegningsliste og tegninger

Situasjonsplan / riggplan
Plan ferdigstilt
Plan VA og EL
Plan fase 1
Plan fase 2
Plan fase 3
Plan fase 4
Plan baug Color Hybrid
Plan baug Color Viking
Plan baug Bohus
Plan baug Oslofjord
Plan hekk Color Hybrid
Plan hekk Color Viking
Plan hekk Bohus
Plan hekk Oslofjord
Snitt A-A
Snitt Color Hybrid Lavvann
Snitt Color Hybrid Høyvann
Snitt Color Viking Lavvann
Snitt Color Viking Høyvann
Snitt Bohus Lavvann
1:1000
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
KOKKERSVOLD AS
Arkitekt og Rådgivende Ingeniører, MRIF
REV
DATO
AVD./FIRMA
FØRSTE REV
UTGAVE NR.
28.02.2017
23.02.2017
27.02.2017
22.02.2017
22.02.2017
22.02.2017
22.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
27.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
AVD./FIRMA
MÅL
AVD./FIRMA
PAPIR
FORMAT
A3
A1
A1
A3
A3
A3
A3
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
AVD./FIRMA
TITTEL
AVD./FIRMA
TEGNING
NR.
1900-B-101
1900-B-102
1900-B-103
1900-B-105
1900-B-106
1900-B-107
1900-B-108
1900-B-111
1900-B-112
1900-B-113
1900-B-114
1900-B-115
1900-B-116
1900-B-117
1900-B-118
1900-B-200
1900-B-201
1900-B-202
1900-B-203
1900-B-204
1900-B-205
AVD./FIRMA
28.02.2017
1900 -Sandefjord Havnevesen. Ny ferjerampe
AVD./FIRMA
Dato:
Prosjekt:
AVD./FIRMA
RIB
Snitt Bohus Høyvann
Snitt Oslofjord Lavvann
Snitt Oslofjord Høyvann
1:100
1:100
1:100
KOKKERSVOLD AS
Arkitekt og Rådgivende Ingeniører, MRIF
REV
DATO
AVD./FIRMA
FØRSTE REV
UTGAVE NR.
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
AVD./FIRMA
MÅL
AVD./FIRMA
PAPIR
FORMAT
A2
A2
A2
AVD./FIRMA
TITTEL
AVD./FIRMA
TEGNING
NR.
1900-B-206
1900-B-207
1900-B-208
AVD./FIRMA
28.02.2017
1900 -Sandefjord Havnevesen. Ny ferjerampe
AVD./FIRMA
Dato:
Prosjekt:
AVD./FIRMA
RIB