Budsjett Ring 41

Budsjett Ring 41 2016
Inntekter
Budsjett 2017 Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014
Salg slakt, livdyr, ull
1000000
1017418
950000
962709
865000
930933
Kåringsavgift
105000
106100
100000
98600
100000
101400
Tilskudd avlsarbeid
375000
375720
376250
365880
355000
355490
Tilskudd kåringsdommerkurs
14000
Renteinntekter
10000
15736
25000
30255
40000
50758
Sum inntekter
1490000
1528974
1451250
1457444
1360000
1438581
Utgifter
Kåringsmateriell
Tjenester værsalg/kåringer
Sekretærtjenester
Tilskudd ringdrift
Livdyrkjøp, beh.endring
Godtgjørelse leder
Godtgjørelse som lønn
Fastgodtgj. administrasjon
Regnskap
Arbeidsgiveravgift
Kontorleie/rekvisita
Fakturering, revisjon
Årsmelding
Årsmøte
Styre-­‐/medlemsmøter
Porto
Reisekostnader
Premier, gaver
Sum utgifter
Resultat
9000
50000
15000
401000
810000
15000
60000
25000
4500
12000
0
2000
11000
16000
13000
450
30000
1500
1475450
8287
49420
15000
441720
805661
15000
53800
25000
4200
11978
0
1836
9644
14562
12883
400
27100
460
1496951
32000
30000
370000
725000
15000
65000
25000
5000
11000
0
3000
12500
20000
15000
2000
30000
2000
1362500
31590
30000
367880
721100
15000
62840
20000
4200
10816
0
2760
11807
14363
4880
440
29395
651
1327722
25000
38000
347000
750000
15000
55000
20000
5000
10000
2000
10000
9000
25000
15000
2000
30000
2000
1360000
22903
37200
367490
750830
15000
53880
20000
4050
9850
2000
8966
7600
20411
13859
1651
31328
374
1367392
14550
32023
88750
129722
0
71189