Har du en gründerdrøm?

Topplinje | Studiespesialisering med ungdomsbedrift,
næringslivsmentor og studiepoeng på BI.
Har du en
gründerdrøm?
“Topplinjen for innovasjon og
ledelse er et spennende tilbud,
og i tråd med næringslivets behov.”
Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse
Utdanning for framtiden
Elever på Hetland videregående skole har i mange år hatt mulighet for
å drive ungdomsbedrifter. Fra høsten 2014 har vi brukt erfaringen
vi har fra dette arbeidet til å drive en topplinje for innovasjon og ledelse.
Dette er et treårig løp for deg som velger utdanningsprogram for studiespesialisering ved Hetland videregående skole.
Samarbeidspartnere
Gjennom et tett samarbeid med Ungt Entreprenørskap Rogaland, lokalt
næringsliv og Handelshøyskolen BI vil vi sørge for at du blir godt forberedt
for både bedriftsetablering, videre utdanning på høyskole og universitet,
og selvfølgelig spennende jobber i fremtidsorienterte bedrifter.
Unikt tilbud i Norge
Topplinjen er for deg som:
•
•
•
•
•
liker å sette teori ut i praksis
liker å jobbe sammen med andre
vil oppnå studiepoeng allerede på vgs
har lyst til å starte og utvikle en ungdomsbedrift
har lyst til å skape verdier for framtiden
2 | Topplinjen for innovasjon og ledelse – Hetland videregående skole
Det unike med denne linjen er at du får starte på høyere utdanning allerede
i Vg3. Du følger forelesninger og tar eksamen i Markedsføringsledelse
ved Handelshøyskolen BI i Stavanger. Dette faget er grunnleggende
i en ledelsesutdanning og inngår derfor som en del av alle bachelorstudier
ved BI. Markedsføringsledelse dreier seg blant annet om hvordan
en virksomhet organiserer, kommuniserer og leverer sitt markedstilbud,
samt hvordan en analyserer marked og konkurranse. Kurset
gir 7,5 studiepoeng.
Kompetansegivende
I løpet av de tre årene du går på topplinjen lærer du å starte, drive og
avvikle en ungdomsbedrift. Du får en mentor fra næringslivet som vil
hjelpe deg med dette arbeidet underveis. Vi legger stor vekt på å bruke
arbeidslivet som læringsarena. For mer informasjon om muligheter og
kombinasjoner, sjekk vår hjemmeside.
Topplinjen for innovasjon og ledelse – Hetland videregående skole | 3
“Jeg drev ungdomsbedrift da
jeg gikk på Hetland, og på jobbintervjuet hos Nike var det faktisk
dette de var mest interessert i.”
Siri H. Solbakken Foto: Tomas Larsen
Lars Kristian Stråtveit, direktør for product launch
(lansering av limited edition-sko) i Nike Europe
Hvordan søker du?
•
•
•
I Vigo velger du Studiespesialisering og Hetland vgs
Når du har fått skoleplass hos oss, vil du motta et velkomstbrev
med søknadsskjema til topplinjen for innovasjon og ledelse
Alle foresatte inviteres til et informasjonsmøte før skolestart
i august 2017.
Mer info | www.hetland.vgs.no | www.facebook.com/hetlandvgs