Undervisningsopplegg fra Nye Kontekst

Undervisningsopplegg - Salto
«Med snøballtekster utvides tekstene
SNØBALLTEKSTER
–som en snøball som rulles i kram snø.»
Å lage snøballtekster er en form for samskriving, der elevene skaper en tekst i fellesskap. På
den måten blir elevene en viktig støtte for hverandre i skriveprosessen. Oppgaven går ut på at
elevene skal skrive videre på hverandres tekstdeler, og til slutt har de skapt en hel fortelling
sammen. Snøballtekst-skriving legger til rette for motivasjon og mestring i skriveopplæringen,
og kan enkelt tilpasses skriving på ulike årstrinn i fagene norsk og engelsk.
FORARBEID:
-
Finn fram to-fire bilder med ulik stemning og tematikk som kan inspirere og motivere
elevene til å skrive en fortelling.
-
Ett A4 ark til hver elev, helst linjert. Alle må ha spiss blyant
-
Bestem på forhånd hvor lang tid elevene skal få til hver skrivesekvens.
-
Vurder om skrivingen skal være anonym, eller om elevene som skriver innledningene
også skal skrive navnet sitt på arket.
-
Vurder om elevene skal få noen kriterier på forhånd, for eksempel noen av disse:
Fortellingen skal ha
-
Pangstart eller rolig start
-
Beskrivelser av en eller flere av de tre p-ene (person, plass, problem)
-
Et frampek eller et tilbakeblikk
-
En spenningskurve med en spenningstopp
-
Levende person- og miljøskildringer
Tips for å sikre at alle har noe å skrive om:
Elevene kan arbeide sammen to og to før de begynner på selve skriveoppgaven (for
eksempel med en skrivekamerat, læringspartner, eller liknende). La elevene
tenkeskrive i ett minutt til det bildet som gir dem mest tanker eller ideer, for så å
dele det har skrevet med hverandre. Å dele ideer, og «låne» ideer fra hverandre, er
en god måte å sikre at alle har noe å skrive om, og en særlig god støtte for de
elevene som ofte bruker litt tid på å komme i gang.
Gyldendal Undervisning 2017
5-7
Undervisningsopplegg - Salto
SETT I GANG MED Å SKRIVE SNØBALLTEKSTER:
-
Hver elev skriver en innledning til en fortelling på arket de har fått utdelt.
-
Etter en gitt tid krøller de sammen papiret til en snøball og kaster det et sted i rommet.
Et alternativ er at de krøller det sammen og legger det i en stor kurv el. l.
-
Lærer deler deretter ut en tilfeldig «snøball» til elevene. De fortsetter på historien
noen andre har startet på. Etter en gitt tid krøller de sammen papiret igjen og kaster
det/legger det i kurven en gang til.
-
Så returneres arket til den som startet historien, eller deles ut til en ny elev dersom
skrivingen er anonym. Denne eleven reviderer teksten, og skriver den på nytt (digitalt
eller på papir).
Gi fortellingene lesere!
-
Heng dem opp på en vegg i klasserommet så alle kan lese de forskjellige fortellingene.
-
Lag klassens fortellingshefte.
-
Publiser fortellingene på skolens hjemmeside, eller kanskje klassen har sin egen
nettside?
Gyldendal Undervisning 2017
5-7