Jobb i Larvik brannvesen

Jobb i Larvik brannvesen
Jobb i Larvik brannves
Sist oppdatert: 21.02.
Vi får mange spørsmål om ledige stillinger og hvordan man kan bli brannkonstabel i Lar
brannvesen. Vi kan ikke alltid svare på disse henvendelser direkte og håper den
informasjonen kan være til hje
Før ansettelse gjennomføres en del fysiske prøv
De fysiske kravene vi stiller er veiledende og teller sammen med søknaden og ­en din. Selv om du klarer testene, er du ikke garantert å gå videre i prosess
Søknad og CV blir vurdert av flere personer som setter hver sin poengsu
Resultatene fra testene gir en ny poengsum, som legges sammen med poengene fra søkn
og De kandidatene som har den høyeste totalsummen går videre til neste opptaksrunde. Opptak
avsluttes med et personlig intervju, hvor personlig egnethet og holdninger blir tungtveien
Generelle krav til deg som sø
Du må kunne dokumentere følgende ved søknadsfri
Fullført og bestått videregående utdanning. (vitnemål, fagbrev eller svennebrev i et håndverksfag.) Minimum to års arbeidserfaring i 100 prosent stilling. Førerkort klasse B uavbrutt i minimum to år. Videre må søke
Kunne framvise førerkort klasse C og BE, samt båtførerbevis, ved tiltredelse, eller senest seks måneder etter tiltredelse Beherske norsk skriftlig og muntlig Ha god helse (må dokumenteres med helse­ og egenerklæring) Ha god fysikk Være svømmedyktig Samarbeide godt med andre Ha gode holdninger Bør ha god lokalkunnskap i Larvik og omegn. Må kunne fremskaffe tilfredsstillende politiattest Avklart forhold til førstegangstjeneste Vi er spesielt interessert i søkere av begge kjønn me
Relevant fagbrev/yrkespraksis Brannkonstabelutdannelse Yrkessjåfører med sertifikat C Redningsdykkersertifikat klasse R Fritidsbåtskippersertifikat eller sertifikat for større fartøy, samt erfaring som fører av båttypene Teoretisk/teknisk utdannelse som kan tilpasses Brannvesenets arbeids­ og ansvarsområder Flerkulturell forståelse (språk, kultur, kunnskap) Vi har behov for personer med kompetanse fra flere ulike fagf
Vi rekrutterer fra forskjellige yrkesgrupper som faglært brannpersonell, militær bakgrun
sjåføryrke og omsorgsarbeider
Vi ønsker både nye fremtidige konstabler og ferdigutdannede brannkonstabler fra and
brannkor
Søkere uten bestått videregående utdanning kan vurderes på bakgrunn av realkompetans
Les mer om hvordan søker på bakgrunn av realkompetanse lenger ned på siden.
Fysiske opptakskrav og tes
Kondisj
Løp: 3,0 km på under 15 minutt
Husk å ta med utfylt helsedokumentasjon ikke eldre en 6 m
Høy
Gang i høy stige, samt kunne utføre en oppgave i høyd
Røykdykkerrelatert test/ Klaustrofo
Testen som har som mål å kartlegge kandidatens romfølelse og evne til å orientere s
Ingen videre informasjon Tredemøl
Du utfører testen med en vekt på til sammen ca 20 kilo som består av utrykningsbuks
utrykningsjakke og flaskepakke tilkoblet maske for røykdykkere. Tredemølla går på konsta
hastighet på 6,0 km/t med økende stigning på bånd
0­1. minutt: Stigning 2,5 grader 1.­2. minutt: Stigning 4 grader 2.­8. minutt: Stigning 8 grader Styr
Testen består av tre øvelser, og gjennomføres med lett treningst
Minimum 35 armhevninger med skulderbredes avstand mellom hendene. Minimum 35 situps med beina i vinkel på ribbevegg. Minimum 20 dype knebøy med 40 kilovekt. Minimum 8 kroppsheving med overtak. Yrkesrelatert styr
I denne delen prøver vi deg i stressmestring, tungt fysisk arbeid og evnen til å behol
konsentrasjon
Teo
Norskkunnskaper Larvik kommune
Praktisk regning Allmennkunnskaper Lokalkunnskaper (hovedveinettet, områder i Larvik) Grunnleggende datakunnskaper Page 1 / 2
Minimum 35 armhevninger med skulderbredes avstand mellom hendene. Minimum 35 situps med beina i vinkel på ribbevegg. Minimum 20 dype knebøy med 40 kilovekt. Minimum 8 kroppsheving med overtak. Yrkesrelatert styr
I denne delen prøver vi deg i stressmestring, tungt fysisk arbeid og evnen til å behol
konsentrasjon
Teo
Norskkunnskaper Praktisk regning Allmennkunnskaper Lokalkunnskaper (hovedveinettet, områder i Larvik) Grunnleggende datakunnskaper Klasse B teori Praktisk te
Praktisk prøve hvor vi tester hvor løsningsorientert du er i møte med utfordringer du kan møt
arbeidet. Oppgavene kan endres fra år til Svømmete
Svømme 200 meter, fritt valg av svømmeteknikk. Svømme min. 12 meter under vann. Svømme, dykke for opphenting av dukke, transportere dukken inn til grunn del. Svømme med ansiktet ned i vannet, dykke for opphenting av gjenstand med dykkemaske og
snorkel Medisinsk te
Før eventuell ansettelse, sendes du til Larvik kommune sin bedriftshelsetjeneste for målrettet helseundersøkel
Søk om jobb brannkonstabel på bakgrunn av realkompetan
Hvis du ikke fyller kravene til fullført og bestått videregående utdanning har du mulighet til å sø
på bakgrunn av realkompetan
Du må allikevel oppfylle følgende kr
25 år eller eldre i søknadsåret Ståkarakter i fagene; Matematikk, Samfunnsfag, Engelsk (VKII/ Vg3­nivå). God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne Minimum 5 år relevant praksis (heltid). Relevant praksis e
Forsvaret, sivilforsvar, fengselsvesen, tollvesen Helse og sosialtjenesten (f. eks: ambulansearbeider, hjelpepleier/helsefagarbeider, miljøterapeut, etc) Skole­ og undervisning Private sikkerhetstjenester (f. eks vektere) Annet arbeid som stiller konkrete krav til kommunikasjon, konflikthåndtering og sosial samhandling. Relevant organisasjonsarbeid
(f.eks: humanitært arbeid, førstehjelp, forebygging, idrett ol.) Førstegangstjeneste (militæret) Deltidsstillinger regnes om til heltid ut fra 37,5 t/u
Vurdering/rangeri
For å bli vurdert som søker må du legge ved en skriftlig begrunnelse for hvorfor realkompetanse er verdifull i stillingen som brannkonstabel i Larvik brannves
Jobb i Larvik brannvesen
Larvik kommune
Page 2 / 2