Vedlegg 2 Avrenningberegninger hovedtabell ()

Avrenningsanalyse
AktsomhetsID
C
Rasjonale formel
Konsentrasjonstid
-
min
Q200 spes.
l/s*km2
Formler for små nedbørfelt
Q200 (middel)
Q200 (høy)
2
l/s*km
l/s*km2
2705
0.52
162
3400
2900
4060
1.54
1575
2788
0.65
181
4026
4000
5600
3.72
0
2356
4170
0.65
86
5748
5800
8120
5.39
2.8
1443
2554
0.46
198
2712
2400
3360
4.71
2.3
1463
2590
0.48
183
2978
2450
3430
5.79
1.687
2
1497
2650
0.52
173
3304
2500
3500
5.91
Kulvert
1.580
3.3
1379
2442
0.52
255
2756
2400
3360
5.31
Rev 1 Inkl utvidet areal "Mjåvann3"
Kulvert
1.865
2.8
1401
2479
0.55
238
2986
2450
3430
6.40
Rev 2: Rev1 og gjennfylling Øygardsvannene
Kulvert
1.865
2.5
1427
2526
0.59
229
3255
2500
3500
6.53
Kulvert
0.836
3
1460
2584
0.52
216
2964
2400
3360
2.81
0.91
0.91
1.00
0.59
0.59
0.52
0.52
0.59
47
100
25
37
24
32
39
35
11214
7475
17655
8240
10569
7937
7090
8570
11214
3700
17655
8240
10569
7937
7090
8570
15700
5180
24718
11536
14797
11111
9927
11997
2.93
6.08
0.44
0.74
0.19
0.25
1.05
0.56
0.78
0.78
1.00
1.00
0.91
0.91
0.59
23
21
29
32
415
85
259
14382
15545
16169
30343
13972
19794
3072
14382
15545
16169
30343
13972
19794
2400
2450
2500
2650
2700
20135
21763
22636
42481
19561
27711
3360
3430
3500
3710
3780
1.05
0.54
0.59
1.80
3.97
5.62
6.18
7.28
7.43
7.88
8.03
Eff. Sjø
-
Areal
km2
Kulvert
0.379
5.6
1528
Rev 1: Inkl utvidet areal "Mjåvann3"
Kulvert
0.664
3.20
Rev 2: Rev1 og gjennfylling Øygardsvannene
Kulvert
0.664
Kulvert
1.402
Rev 1 Inkl utvidet areal "Mjåvann3"
Kulvert
1.687
Rev 2: Rev1 og gjennfylling Øygardsvannene
Kulvert
Hovedkulverter
A1 Øygardsvannene
A2 Fossvatnet/Mjåvatnet
A3 Mjåvatnet
A4 Lona/Bukksteinsvannet
Hovedveg
A6
A7
A8
A9
A10
A12
A13
A5
Industriveg
A14
A15
A17
A18
A16 (uten gjenfylling av Mjåvatnet)
Rev 1, A16 (forutsatt gjenfyllt)
A16B Mjåvatnet sum UT, eksisterende
Mjåvatnet sum UT, etter tiltak, rev1
Mjåvatnet sum UT, etter tiltak, rev2
Mjåvatnet sum UT, etter tiltak, rev3
Mjåvatnet sum UT, etter tiltak, rev4
Type
%
Stikkrenne
0.187
0
2716
4807
Eks. bekk, innsjø. Område
1.174 IKKE0.01
stikkrenne, kanal/grøft
2063 og flere kryssinger
3651
er aktuelle
Stikkrenne
0.018
0
3744
6627
Grøft
0.065
0
3138
5554
Stikkrenne
0.013
0
3900
6903
Grøft
0.023
0
3619
6405
Evt. Stikkrenne
0.106
0
2932
5190
Stikkrenne
0.046
0
3282
5810
Stikkrenne
Stikkrenne
Grøft
Stikkrenne
Grøft
0.052
0.025
0.026
0.042
0.203
0.203
1.84
2.12
2.12
2.12
2.12
0
0
0
0
11
0
3.3
2.8
2.5
2.4
2.2
3232
3577
3551
3324
1379
2685
1347
1359
1385
1394
1413
5720
6331
6286
5883
2440
4753
2385
2406
2452
2468
2502
Dimensjonerende 200 årsflom
Valgt
Inkl. klima Vannføring
2
l/s*km
l/s*km2
m3/s