Last ned XprESS brosjyre

BESTILLINGSINFORMASJON
For bestilling, ring +1 800 358 6046.
KATALOGNR.
BALLONGSTØRRELSE
BESKRIVELSE
LPLF-105-I
5 mm × 18 mm
XprESS™ LoProfile 5 mm med PathAssist™ LED Light Fiber™
LPLF-106-I
6 mm × 18 mm
XprESS LoProfile 6 mm med PathAssist LED Light Fiber
LPLF-107-I
7 mm × 18 mm
XprESS LoProfile 7 mm med PathAssist LED Light Fiber
LPLF-205-I
5 mm × 8 mm
XprESS LoProfile 5 mm kompakt med PathAssist LED Light Fiber
LPLF-206-I
6 mm × 8 mm
XprESS LoProfile 6 mm kompakt med PathAssist LED Light Fiber
Om Entellus Medical
Entellus Medical leverer innovative og minimalt invasive
terapeutiske løsninger av høy kvalitet til helsearbeidere
og deres pasienter som lider av sinusitt.
www.EntellusMedical.com/UK
www.SinusSurgeryOptions.com/UK
Entellus Medical, Inc.
3600 Holly Lane North, Suite 40
Plymouth, MN, USA 55447
T
F
+1 866 620 7615
+1 763 463 1599
Produkter som refereres, er godkjent for CE-merking. Produktene er kanskje ikke tilgjengelige i alle land.
Bruksindikasjoner:
Bruksindikasjoner for XprESS: For tilgang til og behandling av kjevehule-ostium/silben-infundibulum hos pasienter fra 2 år og oppover,
og pannehule-ostium/recess og kilebenshule-ostium hos pasienter fra 12 år og oppover ved bruk av transnasal tilgang. De benete
sinusutløpstraktene omformes ved ballongforflytning av tilliggende ben og paranasale sinusstrukturer.
Bruksindikasjoner for PathAssist LED Light Fiber: Lokaliser ved å belyse innenfra, og gjennomlys gjennom nese- og sinusstrukturene.
Se bruksanvisningen (IFU) for komplett liste over advarsler, forholdsregler og bivirkninger.
Forsiktig: Føderal lov (USA) begrenser disse anordningene til salg av eller på forordning fra en lege.
Entellus, PathAssist, Light Fiber og XprESS er varemerker for Entellus Medical, Inc.
Referanser:1-3 Publiserte referanser og/eller data arkivert hos Entellus Medical.
© 2016 Entellus Medical, Inc.
3117-011 rA 05/2016
Multi-sinus dilateringssystem
Behandle
flere sinuser
med én enkelt
flerfunk‑
Sjonsenhet
Ballongdilatering
Søker
Bekreftelse
Suging
Skylling
Behandle pannehulen,
kilebenshulen og
kjevehulen med én enkelt
flerfunksjonsenhet
PANNEHULEN
•
•
•
KILEBENSHULEN
KJEVEHULEN
Påvist vellykket tilgang til og dilatering av det naturlige
kjevehule-ostium og -infundibulum1
HURTIGFORMING AV
BØYELIG TUPP MED ENKELT
BØYNINGSVERKTØY
Klinisk påvist betydelig reduksjon av sinussymptomer1
Dilatering omformer den benete sinusutløpstrakten ved
å forflytte tilliggende ben og paranasale sinusstrukturer,
og potensielt redusere vevstap sammenlignet med
tradisjonelle FESS-prosedyrer2,3
Intuitiv og brukervennlig
inflasjonssprøyte krever bare ett
nedtrykk for å oppnå 12 atm trykk.
Gjør mer med det allsidige
og effektive X pr ESS ™ L o Profile
Multi-Sinus dilateringssystemet
Uovertruffen allsidighet
•
•
•
Den bøyelige tuppen kan enkelt omformes for
behandling av pannehulen, kilebenshulen og
kjevehulen
135°
45°
Flere ballongstørrelser er optimalisert for presis
plassering og behandling for bedre å møte
pasientens behov
INDRE
ALBUE
Kompatibelt med flere bekreftelsesteknikker,
inkludert PathAssist™ LED Light Fiber™ og direkte
visualisering
Kjevehule-bøyning
Bøyelig tupp
UOVERTRUFFEN effektivitet
•
•
Brukervennlig alt-i-ett-verktøy strømlinjeformer
sinusdilateringsbehandlinger
Taktil følelse gir økt tillit for hurtig og presis
plassering
•
•
•
Effektiv prosedyre integreres enkelt i arbeidsflyten
på operasjonssalen, poliklinikken eller
helsesenteret
Enkel opplæring av staben med brukervennlige
produkter og få komponenter
Strømlinjeformet lageradministrasjon
Integrasjon av
PathAssist™ LED
Light Fiber™ gir
utdata med høy
intensitet for
bekreftelse
Multi-sinus dilateringssystem
XprESS Multi-Sinus dilateringssystemet fra Entellus
Medical kombinerer elegant flere funksjoner i én
enkelt, mindre invasiv enhet som er konstruert for
sinusdilateringsprosedyrer.
•
Ballongdilatering
•
Suging
•
Søker
•
Skylling
•
Bekreftelse
Den bøyelige tuppen
kan raskt formes
for behandling
av pannehulen,
kilebenshulen og
kjevehulen
5, 6 og 7 mm LoProfile
1,75 mm kuletupp
for å kunne
behandle trange
åpninger
Ett nedtrykk av den enhåndsbetjente
inflasjonssprøyten gir 12 atm hver gang
XprESS LoProfile 5 mm og
6 mm KOMPAKT
Jevn,
enfingerbetjent
ballongframfører
Inflasjonsporten
kobles enkelt til den
enhåndsbetjente
inflasjonsenheten
Integrert suge-/
skylleport for å
rengjøre synsfeltet
for ytterligere
effektivitet
Komfortabel
utforming
med integrert
fingertuppsugeventil
PathAssist™ LED Light
Fiber™ frittstående
strømkilde krever
ikke ekstra lyskilde
eller kabler