Delprosess administrativ innspillsfase

Delprosess administrativ innspillsfase
Økonomiplan 2018-2021
Del av Årshjul økonomi, koordineres av Jan Magne
Tjenesteleder
Øk. rådgiver
Rådmannsledelsen
Oppstart
Utsending maler
09.05.2017
Innspill fra
tjenesteleder
(behov)
23.05.2017
Sortering og
foreløpig
prioritering
Gjennomgang
rådm.ledelsen
29.05.2017
Signaler
tilb.melding
Adm.rammer
01.06.2017
Sektorvise møter
Dialogmøte tjenesteledere
- Om tjenestene
- Om forslaget
- Om rådm.prioritering
Evt. bearbeidet
forslag fra
tjenesteleder
K/O: 08.06.2017
H/O: 09.06.2017
Andre: 09.06.2017
Avrapportering til
info og drøfting
Gjennomgang
rådm.ledelsen
12.06.2017
og evt.
07.08.2017
14.08.2017
21.08.2017
Frist tj.ledere
øk.plan
25.08.2017
Ferdigstille
rådmannens
skisse
Gjennomgang
rådm.ledelsen
11.09.2017
Politisk sak
Formannskap