Triton fundfacts - Holberg Fondene

Verden trenger mer sjømat – Holberg Triton
1
Årlig konsum – kilo pr person
140
120
USA
New Zealand
Australia
100
Canada
Kjøtt
Tyskland
80
EU
Chile
Kina
Norge
60
Sør-Afrika
Vietnam
Japan
Sør-Korea
Malaysia
40
Thailand
Peru
20
Indonesia
0
0
Kilde: FAO
2
10
20
30
40
Fisk og sjømat
50
60
70
Utvikling i verdens konsum
Kilde: FAO
3
Globale hovedaktører (I)
Forskning utført av Stockholm Resilience Institue viser at 13 aktører dominerer den globale sjømatindustrien. De
representerer kun 0,5 % av verdens oppdretts- og fiskeriselskaper, men deres totale omsetning står for 18 % av
den globale omsetningen. De representerer 11-16 % av den totale globale marine fangsten, og kontrollerer 19-40
% av flere av verdens største eller mest verdifulle fiskeriselskaper.
Investering i
Holberg Triton
Kilde: Stockholm Resilience Institue og http://www.franciscoblaha.info/
4
Globale hovedaktører (II)
Disse 13 selskapene driver med fangst og oppdrett av over 200 arter fra 974 datterselskaper og tilknyttede
selskaper som opererer i 102 land.
Illustrerer antall hovedaktører som opererer i det enkelte land og de respektive antall land der hvert selskap driver (blå sirkler) samt det totale antall
datterselskaper av det selskapet (lilla sirkler). Bedriftens hovedkontor steder er angitt med de tilsvarende tallene på kartet.
Kilde: Stockholm Resilience Institue og http://www.franciscoblaha.info/
5
Globale hovedaktører (III)
Oversikt over volum av villfiskbestander (markert i blått), oppdrett (markert i oransje), og global fiskemel, fiskeolje og for (markert i lilla), og deres tilsvarende
økonomiske verdi (grønne sirkler). Andelen av hvert lager styres av hovedaktørene er angitt ved størrelsen av kilen. Antallet selskaper som er aktive i hver
bestanddel er vist i parentes.
Kilde: Stockholm Resilience Institue og http://www.franciscoblaha.info/
6
AUSTRALIA
 Verdens minste kontinent og 6. største land. Verdens tredje største hav
territorium, som strekker seg over tre hav og dekker rundt 12 millioner km2
 Australia produserer i overkant av 240 000 tonn med sjømat i året
 Reker, hummer, hav-snegler, tunfisk og muslinger er fangstene med størst
verdi
Fisk og
sjømat
17 %
 Det drives også en del akvakultur, med vekt på østers, reker og kreps
 Årlig konsum av sjømat er 26 kg per person, noe som tilsvarer 20 % av
kjøttkonsumet
 Landet har omtrent dobbelt så mange kenguruer som mennesker
Kjøtt
83 %
Kilde: FAO
BNP pr innbygger 1970-2015 (USD)
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
7
Kilde: Verdensbanken
CANADA
 Med verdens lengste kystlinje, produserer Canada nærmere
1 000 000 tonn med sjømat årlig
 85 % eksporteres; hummer, krabbe, reke, laks og kamskjell
utgjør de mest verdifulle eksport-artene
 Hummerfangsten har vært kraftig økende de siste årene, og
nærmere 80 % av hummer-eksporten går til nabolandet USA
 Av Canadas befolkning på 34,3 millioner, jobber 80 000 innen
fiskeri
 I gjennomsnitt konsumeres det 22 kg sjømat pr innbygger
 Landets motto er A Mari Usque ad Mare, hvilket betyr «fra sjø
til sjø»
Kilde: US and Canadian Gov’t Data: 2015 Industry estimate
BNP pr innbygger 1970-2015 (USD)
Fisk og
sjømat
19 %
60 000
50 000
Kjøtt
81 %
40 000
30 000
20 000
10 000
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
8
Kilde: Verdensbanken
Kilde: FAO
CHILE
 Verdens 6. største produsent av sjømat med en kystlinje på over 4000 km
 Sjømat er en betydelig del av økonomien med 90 000 ansatte og en årlig
produksjon på 3 600 000 tonn
 Hoveddelen av villfangsten er ansjos, hestemakrell og sardiner
 Chile har hatt kraftig vekst i laks- og ørret produksjonen, og er nå den nest
største produsenten (etter Norge)
Fisk og
sjømat
14 %
 Problemer med algeoppblomstring i forbindelse med «el niño»
 Nettoeksportør av sjømat (70 % av produksjon eksporteres)
Kjøtt
86 %
 Årlig konsumerer gjennomsnittschileneren 13 kg sjømat
 Chile innehar rekorden for verdens største svømmebasseng, over 900 m langt,
fylt med sjøvann
BNP pr innbygger 1970-2015 (USD)
Tall i
1000
tonn
Kilde: FAO
Atlantisk lakseproduksjon
1 500
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
-
1 000
500
0
2010
2012
Norge
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
9
2011
Kilde: Verdensbanken
2013
2014
Chile
2015
2016E
FÆRØYENE
 Fiskeindustrien er den største industrien, og står for hele 97 % av
eksport-markedet
 Færøyene har gjort seg kjent som en kvalitetsprodusent av atlantisk
laks
 Beliggenheten gjør at man kan levere laks til USA inne 72 timer fra
høstingen har funnet sted
 Uansett hvor en befinner på øyen, er havet aldri mer enn 5 km unna
 Hver av de ca. 50 000 innbyggerne spiser i snitt hele 88 kg sjømat i
året, noe som plasserer dem på bronseplass i verdenstoppen
BNP pr innbygger 2000-2013 (USD)
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2000
10
2005
2010
2013
Kilde: Verdensbanken
INDONESIA
 Med sine 250 millioner innbyggere, er landet verdens fjerde
mest folkerike nasjon
 Indonesia har den nest lengste kystlinjen i verden (etter Canada)
og produserer 9 millioner tonn sjømat i året
 3 millioner jobber innenfor sjømatsektoren
 Ledende tunfiskprodusent, men reker er den største
eksportvaren
 Gjennomsnittsinnbyggeren konsumerer 28,5 kg sjømat i året
 Nasjonalretten, Nasi Goreng, havnet på andreplass av verdens
mest elskede retter (CNN). Det konsumeres for øvrig 114 kg ris årlig
per person.
BNP pr innbygger 1970-2015 (USD)
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
11
Kilde: Verdensbanken
Kjøtt
31 %
Fisk og
sjømat
69 %
Kilde: FAO
JAPAN
 Årlig produserer landet 4,9 millioner tonn sjømat, og tillegg
importeres det 4,6 millioner tonn sjømat
 Reker, tunfisk, laks og ørret utgjør den største importen, og står
for hele 40 % av all sjømat
 Tsukiji markedet i Tokyo er verdens største fiskemarked
 Japan er hjemland til 25 % av verdens 100 største
sjømatselskaper
 Gjennomsnittsjapaneren spiser nærmere 54 kg sjømat i året
 Verdens dyreste tunfisk ble solgt for 735 000 USD i Japan
BNP pr innbygger 1970-2015 (USD)
50 000
40 000
30 000
20 000
Kjøtt
48 %
10 000
Fisk og
sjømat
52 %
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
12
Kilde: Verdensbanken
Kilde: FAO
KINA
 Med en femtedel av verdens befolkning, står Kina for en tredjedel av
verdens fiskeproduksjon og to tredjedeler av verdens
akvakulturproduksjon
 Årlig produseres 65 millioner tonn sjømat
 Det finnes rundt 3000 marine arter i Kina, hvorav 150 er kommersielle
arter
 Mer en 14 millioner kinesere jobber innenfor fiskeriindustrien
 Årlig spiser gjennomsnittskineseren 33 kg sjømat
 Det finnes en automat som selger levende krabber ved
undergrunnsstasjonen i Nanjing; daglig omsetning er 200 levende
krabber
Fisk og
sjømat
37 %
Kjøtt
63 %
Kilde: FAO
BNP pr innbygger 1970-2015 (USD)
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
Verdens oppdrettsproduksjon vist ved hjelp av
regionens størrelse
1 000
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
13
Kilde: Verdensbanken
NORGE
 Årlig produseres det 3,7 millioner tonn sjømat i Norge
 Hele 95 % av produksjonen eksporteres, noe som gjør Norge til verdens nest
størst sjømat-eksportør (etter Kina)
 Fiskeri- og havbruksnæringen sysselsetter nå over 50.000 årsverk i Norge
 I løpet av de siste 10 årene har markedsverdien av sjømataksjene på Oslo Børs
vokst fra 14 til 148 milliarder kroner
Kjøtt
55 %
Fisk og
sjømat
45 %
 60 % av all atlantisk laks i verden kommer fra Norge
 I gjennomsnitt spiser 36 millioner mennesker sjømat fra Norge – hver dag
 Årlig konsumerer Ola Nordmann 53 kg sjømat
 Norge introduserte laks som sushi til japanerne på 80-tallet
BNP pr innbygger 1970-2015 (USD)
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
14
Kilde: Verdensbanken
Kilde: FAO
PERU
 Sør-Amerikas tredje største land med 32 millioner innbyggere
 Nærmere 150 000 mennesker jobber innenfor sjømatsektoren, som er landets nest
viktigste kilde til utenlandsk valuta etter gruvedrift
 Peru produserer hele 8,3 millioner tonn sjømat i året, hvorav rundt 75 % eksporteres
 43 000 tonn produseres i innlandet; henholdsvis i Amazonas og innsjøen Titicaca
 En av verdens største produsent av fiskemel og fiskeolje, basert på den peruanske
ansjosen; anchoveta
 Anchoveta-produksjonen påvirkes av i stor grad av værfenomenet «el niño»
 Peruanerne spiser like mengder av sjømat og kjøtt; henholdsvis i overkant av 20 kg av
hver i snitt i året
 Ceviche (sitrusmarinert rå fisk) er den mest anerkjente retten, og det finnes over 12 000
«cevicheriaes» i Perus hovedstad Lima
BNP pr innbygger 1970-2015 (USD)
Kjøtt
48 %
6 000
5 000
4 000
Kilde: FAO
3 000
2 000
1 000
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
15
Kilde: Verdensbanken
Fisk og
sjømat
52 %
THAILAND
 Årlig produserer 650 000 arbeidere rundt 3 millioner
tonn med fisk og sjømat
 Eksporterer i overkant av 90 % av produksjonen, noe
som plasserer landet som verdens tredje største sjømateksportør, etter Kina og Norge (4 % av total eksport)
 Thailand er verdens største eksportør av reker og tunfisk
 Gjennomsnitts-thaien spiser 25 kg sjømat i året
 Blant kulinariske spesialiteter finnes dansende reker, en
salat med reker som spiser levende
BNP pr innbygger 1970-2015 (USD)
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
-
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
16
Kilde: Verdensbanken
Kjøtt
53 %
Fisk og
sjømat
47 %
Kilde: FAO
TYSKLAND
 Med 81 millioner innbyggere representerer Tyskland den
største økonomien i EU
 Tyskland produserer bare 260 000 tonn sjømat pr år, og er
netto-importør av rundt 1 million tonn for å dekke årlig konsum
 Frossen fisk står for rundt 1/3 av total konsum
 Hver tysker konsumerer i gjennomsnitt 14 kg sjømat i året
 I delstaten Bayern er øl ansett som mat (tyskerne er på andre
plass i verden når det kommer til øl-drikking)
BNP pr innbygger 1970-2015 (USD)
50 000
40 000
30 000
Fisk og
sjømat
14 %
20 000
10 000
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
17
Kilde: Verdensbanken
Kjøtt
86 %
Kilde: FAO
VIETNAM
 Årlig produseres det 5,3 millioner tonn sjømat, hovedsakelig reker,
pangasius, tunfisk og marin fisk
 Den viktigste fiskeregionen er Mekong Delta
 Verdens fjerde største eksportør av fisk (2,5 millioner tonn)
 Gjennomsnittlig årlig konsum av sjømat er 33 kg pr innbygger
 Mekong-elven har flere store fiskearter enn noen annen elv i
verden
Fisk og
sjømat
37 %
BNP pr innbygger 1985-2015 (USD)
Kjøtt
63 %
2 000
Kilde: FAO
1 500
1 000
500
1985
18
1990
1995
2000
2005
2010
2015
Kilde: Verdensbanken
El niño
El Niño er en tilstand med uvanlig høy
overflatetemperatur i det sentrale og østlige Stillehavet
nær ekvator. Det varme, næringsfattige overflatevannet
som fortrenger det kalde og næringsrike vannet helt øst i
Stillehavet medfører omfattende økonomiske og
økologiske endringer. Med redusert tilførsel av
næringsrikt vann kollapser næringskjeden i havet. Det
blir mindre plankton slik at fiskebestanden ikke klarer å
overleve, eller å bevege seg fra området.
En El Niño-episode påvirker været over mye av Jorden, og gir utslag på den
globale middeltemperaturen. Vekslingen mellom El Niño og motsatsen La Niña
henger sammen med forandringer i vindmønsteret i den tropiske delen av
Stillehavet.
19
Return to sender
Mottar du Holberggrafene
som en videresending fra
andre?
Registrer deg og motta
Holberggrafene direkte fra oss:
Ja takk, jeg ønsker å motta Holberggrafene
20
.. og for ordens skyld
De fleste grafene i denne analysen er utarbeidet i Macrobond og baserer seg
ellers på kilder som vurderes som pålitelige. Holberg Fondene garanterer ikke
at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig.
Uttalelsene i analysen reflekterer Holberg Fondene oppfatning på det tidspunkt
analysen ble utarbeidet, og Holberg Fondene forbeholder seg retten til å endre
oppfatning uten varsel.
Denne analyse skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg
av finansielle instrumenter. Holberg Fondene påtar seg intet ansvar for verken
direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken
av denne analysen.
Ansatte i Holberg Fondene kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i
denne analysen, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer.
Mangfoldiggjørelse av innhold i analysen skal skje med tydelig kildehenvisning til
Holberg Fondene.
Historisk avkastning i våre fond er ingen garanti for framtidig avkastning.
Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet,
fondenes risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
21