INNKALLING ÅRSMØTE 9 mars 2017 Kl: 19:00 Ragnhilds Rom

INNKALLING ÅRSMØTE
9 mars 2017 Kl: 19:00
Ragnhilds Rom, Ytre Enebakk
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Valg av ordstyrer
Valg av referent
Valg av to personer til å underskrive protokollen
Gjennomgang av årsmelding 2016
Gjennomgang av revidert regnskap 2016
Gjennomgang handlingsplan 2017 og 5 årsplan 2017 – 2021
Gjennomgang av budsjett 2017
Kontingentfastsettelse
Valg av styre
- Styre inkl. leder
- varamedlemmer
- valgkomite
- revisor
10.Innkomne forslag