prisliste prosjektering

PRISLISTE PROSJEKTERING
TEGNING BOLIGVENTILASJON CASA UTFØRT AV
Trondheim
Prosjektering av boliger/leiligheter < 150 m2
2350,-
Prosjektering av boliger/leiligheter > 150 m2
3450,-
Forutsetter min. 5 boenheter med separate ventilasjonssystemer
Over 20 boenheter
Over 50 boenheter
Tilleggsytelser
Tillegg for boenheter med flere plan
Isometrisk tegning
Trykkfallsberegning (Grunnventilasjon)
Koordinering mot andre fag, etter medgått tid
Søknad om ansvarsrett og samsvarserklæring (TEK 10)
Oppsett av prosjekt for IFC modellering. Generering av IFC modell
-15 % på prisen
Separat avtale
1250,- pr. plan
1250,- pr. tegning
1250,- pr. aggregat
1150,- pr. time
1150,- pr. time
6700,- pr hus/blokk
1700,- pr gang
Nødvendig underlag før prosjektering:
•
•
•
•
•
•
•
Prosjektnavn- byggherre- (kontaktinformasjon som skal stå på tegning)
Prosjekt nummer – referanse Swegon, ordrenummer etc.
Arkitekttegninger på DWG format
Avklaring plassering aggregat, inntak/avkast og evt. sjakter
Grovskisse med som viser plassering av ventilasjonsaggregat, inntak/avkast
og hovedføringsveier, og evt. sjakter/vertikale føringer.
Luftfordelingsutstyr utstyr avklares, samt spjeld/lydfeller.
Ved søknad om ansvarsrett må kommune, og gateadresse,
samt gårds- og bruksnummer og evt. seksjonsnummer oppgis.
Ytelse
•
Plantegninger i PDF format – plottet i målestokk 1:50
•
Masseuttak – råfil fra Magi CAD (kanaler, deler, luftfordelingsutstyr og isolering)
Tilleggsytelser
1.
Trykkfallsberegninger for dokumentasjon av SFP
2.
Isometrisk tegning av anlegget
3.
Koordinering mot andre tekniske fag
4.
Søknad om ansvarsrett for prosjektering, med samsvarserklæring.
Netto priser eks mva.
Oppdatert 1.3.2017
BOLIGVENTILASJON 2017
65