Kriterier for MRSA - prøve ved innleggelse

St. Olavs Hospital HF
Universitetssykehuset i Trondheim
Seksjon for sykehushygiene
Kriterier for MRSA - prøve ved innleggelse/konsultasjon på St. Olavs Hospital
Vedlegg til dokumentet ”MRSA – undersøkelse og oppfølging av pasient (v. 1.4)” og ”MRSA – undersøkelse og oppfølging av helsepersonell (v. 1.3)”