5.klasse - Fredrikstad kommune

UKEPOST
5.TRINN
UKE 9
Info:



Velkommen tilbake etter vinterferie!
Alle skriftlige lekser skal leveres torsdag.
Når det står oppgave 1-5 i matte leksa, betyr det alle oppgavene fra 1 til og
med 5. Altså 1, 2, 3, 4 og 5. Hvis det står 7,9 da betyr det kun oppgave 7 og 9.
NB!  Kan alle foresatte gi oss sine mail adresser?
Foresatte i 5b sender mailadressen til
Hege, [email protected]
Foresatte i 5a sender til
Bjørn Inge, [email protected]
Skriv på ditt og elevens navn.
Tema:
Norsk: Ut i naturen. Verb
Matte: Divisjon side. 91 - 94
Engelsk: Animals stories
Samfunnsfag: Livet ved de store elvene
Naturfag: Kjemi – Hva skjer` a?
KRLE:
Kroppsøving:
Lekser:
Til tirsdag:
Norsk: Zeppelin lesebok s. 130 og 131.
NB! Matematikken er på s. 91-94 denne uke.
Matte: Oppg. 1-10 a-c. Unntatt oppg. 5 og 8
Til onsdag:
Norsk: Zeppelin lesebok s. 132.
Innføring: Du skal skrive så pent du kan diktet, «Spurven» som står på side 124 i leseboka.
Matte: Oppg. 10-14 a-c
Til torsdag:
Norsk: Zeppelin lesebok s. 133.
Matte: Oppg. 18-26 a-c. Unntatt oppg. 24
Matte innføring: 5, 8 og 24 fra s. 91
Til fredag:
Husk å levere alle skriftlige lekser i dag!
Norsk: Zeppelin lesebok: Gjør oppgave 6, 7 og 8 s. 133.
Diktat: skøyter, hvorfor, sjømann, rauter, tråkke, fryktelig, blind.
Engelsk: Engelsk: Read and translate page 72. Gloser: fight = sloss, fur = pels, tail = hale,
dipped = dyppet, sniffs = snuser, afraid of = redd for, hound = jakthund
Egenvurdering:
Sett kryss på det du har lært denne uken (Læringsmål):
(sammen med en voksen)
Norsk:
Jeg har lest leseleksa mi.
Jeg kan noen eventyrregler.
Jeg vet hva et substantiv er.
Engelsk:
Jeg har lest leksa mi.
Jeg kan glosene.
Matematikk:
Jeg kan delingsdivisjon
Jeg kan målingsdivisjon
Underskrift:
Jeg
kan
Jeg
må
øve
mer
Jeg
trenger
hjelp