Foredragsholderne

Foredragsholderne
Egil Herman Sjursen, adm. direktør i
Holberg fondene og styreleder i VFF. Har
mange års erfaring fra ulike roller innen
finans og kapitalforvaltning.
Christian Brosstad, direktør for kommunikasjon og digitale tjenester i Forbrukerrådet. Tidligere kommunikasjonsdirektør i Sparebank 1 Gruppen.
Peter de Proft, generalsekretær i den
europeiske fondsforeningen (EFAMA)
Egil Matsen , visesentralbanksjef i Norges Bank. Han er professor i samfunnsøkonomi og har vært instituttleder ved
NTNU. Han har en doktorgrad i økonomi
fra Norges Handelshøyskole (NHH).
Alexander Opstad, aksjesjef i DNB Markets. Tidligere Head of Equity Sales ved
DNBs London-kontor fra 2009-2013.
Pål Bergskaug, direktør for formuesforvaltning i SKAGEN fondene siden 2013.
Han har tidligere jobbet i SEB.
Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning. Tidligere politiker og Norges første kvinnelige finansminister fra 2005 til 2009 og
kunnskapsminister fra 2009 til 2013.
Lars Erik Moen, Senior porteføljeforvalter i Danske Capital. Har tidligere
jobbet i bl.a. Skandia AM og DNB. Master of Management og MBA.
Fredrik Nordström, adm. direktør i
Fondbolagens förening. Har tidligere
jobbet i ulike roller i AMF Fonder. Han
har hatt egen konsulentvirksomhet og
jobbet i det svenske Finansdepartementet.
Anne Kvam, rådgiver innen sustainability risk management i DNV GL. Tidligere leder i eierskapsavdelingen i Norges Bank og jobbet før dette i Norske
Skog.
John-Arne Haugerud , administrerende
direktør i VPS. Han har tidligere vært
visekonsernsjef i EDB ErgoGroup og
konsernsjef i EDB ASA .
Konferansier: Jon Niklas Rønning, komiker og tekstforfatter. Kjent fra komikerduoen Bye & Rønning som har laget
egne TV-humorserier på NRK1, radioprogrammer og helaftens sceneforestillinger.