vedlegg 7

VEDLEGG 7
PRISSKJEMA
Leverandøren skal fylle ut alle priser i NOK eks mva.
Arbeider
Pris
1. Totalpris ekskl. stopfender bulb, med
anløpshastighet for hekk = 0,1 m/s
2. Totalpris ekskl. stopfender bulb, med
anløpshastighet for hekk = 0,2 m/s (Opsjon)
3. Stoppfender for bulb (Opsjon)
4. Totalpris inkl. stopfender bulb med
anløpshastighet for hekk = 0,1 m/s. Stopptid
for fergene 1 uke (08-14.01.2018) (Opsjon)
5. Totalpris inkl. stopfender bulb med
anløpshastighet for hekk = 0,2 m/s. Stopptid
for fergene 1 uke (08-14.01.2018) (Opsjon)
6. Ankomstlogg (Opsjon)
Totalpris 1, 3 og 6 ekskl. mva
Mva
Totalpris 1, 3 og 6 inkl. mva
Alle opsjonene vil i evalueringen bli vurdert ift hva som mest sannsynlig blir utført.
Dato/sted:
Sign. leverandør:
_____________________________
_______________________________