Last ned program og invitasjon!

Fossilfri og energieffektiv
byggsektor
Varmepumpekonferansen 29. - 30. mars | Fornebu
PROGRAM
DAG 1
Påmelding og mer informasjon på
www.varmepumpekonferansen.no
- onsdag 29. mars
08.30
Registrering og lett servering, utstillingsområdet er åpent
09.30
Velkommen
Gunnar Solem, Styreleder, NOVAP
Rolf Iver Mytting Hagemoen, Daglig leder, NOVAP
Arrangement
Norsk Varmepumpeforening arrangerer 29. - 30.
mars Varmepumpekonferansen 2017 i samarbeid
med Grønn Byggallianse og Rørentreprenørene
Norge. Konferansen gir deg aktuelle foredrag, et
overblikk over hva som skjer i bransjen og en gylden
anledning til å knytte nye kontakter. På dag 1 er
programmet felles for alle deltakere med festmiddag på kvelden. Dag 2 blir mer praktisk rettet med
parallellsesjoner for bolig og næring etter lunsj.
Hvordan ser fremtidens energisystem ut?
Med noen få lønnsomme grep kan vi løse klimakrisen
Per Espen Stoknes, Forsker, Handelshøyskolen BI
Fremtidens energisystem, nye forbruksmønstre og nye teknologier
Jan Bråten, Spesialrådgiver, Statnett
Betydningen av bygg og effekt i energisystemet
Øyvind Leistad, Programdirektør, Enova
11.10- Pause
11.40
Fossilfri og energieffektiv byggsektor
Eiendomssektorens veikart mot 2050
Katharina Bramslev, Daglig leder, Grønn Byggallianse
Praktisk informasjon
Decarb Heat Norway - Avkarbonisering av byggsektoren
Thomas Nowak, Secretary General, European Heat Pump Association (EHPA)
DAG 1 - onsdag 29. mars kl. 08.30 - 16.30
Den grønne time i utstillingsområdet fra kl. 16.45
Festmiddag fra kl. 19.00
EUs vinterpakke: Nye EU-regler for grønt energiskifte
Einar Wilhelmsen, Fagansvarlig fornybar, ZERO
Presentasjon av nominerte til Varmepumpeprisen 2017
DAG 2 - torsdag 30. mars kl. 08.30 - 16.00
13.00- Lunsj
14.00
STED - Quality Hotel Expo Snarøyveien 20,
1360 Fornebu
Hvilke energiløsninger kreves i fremtidens bygg?
Hva påvirker valg av oppvarmingsløsninger i nesten nullenergibygg?
Karen Byskov Lindberg, Forsker, NVE og NTNU
PRIS - Begge dager 4900 kr (medlemmer 3900 kr)
Dag 1 (29. mars) 2900 kr (medlemmer 2000 kr)
Dag 2 (30. mars) 2000 kr (medlemmer 1900 kr)
Festmiddag 950 kr
Varmepumpekonsepter i tilnærmet nullenergibygg (NZEB)
- resultater fra feltmålinger
Maria Justo Alonso, Forsker, Sintef Byggforsk
15.10- Pause
15.40
Presentasjon av nominerte til Årets Varmepumpekommune 2017
OVERNATTING - Ønske om hotellrom registreres
ved påmelding til konferansen
Pris pr. person pr. døgn i enkeltrom 1295 kr
Pris pr. person pr. døgn i dobbeltrom 750 kr
Statistikk og markedstrender
Året som gikk og prognoser for varmepumpemarkedet
Bjørn Mangor Birkeland, Adm. direktør og
Nejra Macic, Makroøkonom, Prognosesenteret AS
Avslutning og oppsummering
ARRANGØR - Norsk Varmepumpeforening i
samarbeid med Grønn Byggallianse og
Rørentreprenørene Norge.
16.45- Den grønne time
18.00 Drikke og uformell prat med bransjekolleger i utstillingsområdet
19.00
Festmiddag - Quality Hotel Expo
- Kåring av Årets Varmepumpekommune og utdeling av Varmepumpeprisen 2017
- 3 retters festmiddag
- Baren på Quality Hotel Expo er åpen utover kvelden
PÅMELDING - www.varmepumpekonferansen.no
Jon Erling Fonneløp, NVE, Varmepumpekonferansen 2016
DAG 2
- torsdag 30. mars
Felles program frem til kl.11.30
08.30
Registrering for nye deltakere, utstillingsområdet er åpent
09.00
Velkommen
Rolf Iver Mytting Hagemoen, Daglig leder, NOVAP
Fremtidens energiforsyning i bygg
Varmepumper i nye bygg - byggekrav og lønnsomhet
Morten Solsem, Avdelingsleder prosjekt, ABK AS
Optimale energiløsninger for nullenergibygg
Arnkell J. Petersen, Seksjonsleder, Erichsen & Horgen AS
Hva koster egentlig vannbåren varme?
Eli H. Heyerdahl Eide, Fagsjef, Rørentreprenørene Norge
10.1010.40
Pause
Dette påvirker markedet for varmepumper i Norge
Landsdekkende undersøkelse om energiløsninger i boliger
Rolf Iver Mytting Hagemoen, Daglig leder, NOVAP
Muligheter for energimerkeordningen for bygg
Tor Brekke, Seniorrådgiver, Enova
Mål om å redusere utslipp fra kuldemedier Revidert F-gassforordning og Montrealprotokollen
Alice Gaustad, Sjefingeniør, Miljødirektoratet
11.3012.30
Lunsj
Etter lunsj starter det to parallelle sesjoner, en på bolig og en på næring.
Sesjonene starter kl. 12.30 presis.
BOLIG - alt. 1 etter lunsj
12.30
Anja Bakken Riise, Oslo Kommune, Varmepumpekonferansen 2016
NÆRINGSBYGG - alt. 2 etter lunsj
Oppstart for bolig
12.30
Slik når du frem til forbrukeren
Kostnadseffektive, driftssikre energiløsninger i næringsbygg
Hva er det forbrukere lurer på når de søker etter varmepumper og
hvor søker de etter svar?
Rolf Iver Mytting Hagemoen, Daglig leder, NOVAP
Nytt tipshefte - Varmepumper til oppvarming og kjøling i bygninger
- suksesskriterier og snubletråder
Kjetil Gulbrandsen, Rådgiver, Grønn Byggallianse
Digitalisering av forbrukeratferd
- hva skjer, hvorfor skjer det, hva betyr det for håndverkeren?
Benjamin Husstad-Nedberg, Strategisk Kundesjef, Mittanbud.no
Erfaringer på “godt og vondt” fra prosjekter hos Tveita Borettslag og
Forsvarsbygg
Kjell Hantho, Energikultivator, EvoTek AS
Boligeieren - the missing link - adferd og objektiv rådgiving
Bjørge Sandberg-Kristoffersen, Rådgiver, Entelligens AS
Høgskolen i Bergen - vinner av Varmepumpeprisen 2016
Elin Skjerven Talhaug, Fagsjef VVS, Sweco Norge AS
Strategi for å fase ut fossil fyringsolje - status rundt Enovatilskuddet
Tor Brekke, Seniorrådgiver, Enova
14.00
Bare naturlige kuldemedier i nye anlegg fra 2018, hvordan gjør vi dette i praksis?
Magnhild Kallhovd, Teknisk rådgiver, Undervisningsbygg
Pause
Hva må du tenke på ved valg av kuldemedie?
Ulf Larsen, Avdelingsleder, EPTEC Energi AS
Daniel Kristensen, Adm. Dir. ABK AS
Fredrik Engh, Daglig leder, Friganor AS
Erfaringer gir ny kunnskap
Utfasing av oljefyr i borettslag
Tor Sveine, Styreleder, Olav Feby, Daglig leder, Nordisk Energikontroll AS
Områdeutvikling
Typiske feilkilder for boligvarmepumper
Rolf Nilsen, Danfoss AS
Samspill for grønn områdeutvikling
Tor Brekke, Seniorrådgiver, Enova
Isolering av energisystemer og kritiske feil som må unngås
- hva kan vi forvente av krav i ny TEK?
Thomas Even Fransrud, Kompetanseutvikler, VVSkunnskap.no
ZEN - Løsninger for framtidens bygninger og byområder
Terje Jacobsen, Forskningsdirektør, Sintef Byggforsk
Økern Sentrum
- et av de største og mest ambisiøse områdeutviklingsprosjektene i Norge
Pål Samuelsen, Project Manager, Steen & Strøm AS
Selvaag Bolig - avtrekksvarmepumper i nye boliger
Nina Blindheimsvik, Rambøll Norge AS
Avslutning og oppsummering
16.00
Pause
Nye kuldemedier på full fart inn i markedet
Årets Enovatilskuddbedrift 2016 - Spesialisering, nøkkelen til suksess!
Richard Granskogli, Daglig leder, Energiverket AS
14.00
Oppstart for næring
Avslutning og oppsummering
Slutt
16.00
Slutt
FOREDRAGSHOLDERE
Karen Byskov Lindberg
Morten Solsem
Magnhild Kallhovd
Pål Samuelsen
Senioringeniør ved NVE som
nettopp har disputert for
sin doktorgrad ved NTNU
- “Impact of Zero Energy
Buildings on the Power
System”. Hun vil presentere
hva som påvirker valg av
oppvarmingsløsninger i
nesten nullenergibygg.
Avdelingsleder Prosjekt hos
ABK AS. Er utdannet innen
kuldeteknikk ved NTNU og er
medlem av NOVAPs faglige
råd. Han skal gi en analyse av
hvilke varmepumpeløsninger
som er aktuelle i nye
energieffektive bygg.
Teknisk rådgiver hos
Undervisningsbygg Oslo KF.
Utdannet ved NTNU med
spesialisering innen varmepumper. Med et ønske om
naturlige kuldemedier i nye
anlegg fra 2018, hvordan
gjør de dette i praksis og
hvilke krav bør de stille?
Project Manager hos
Steen & Strøm Norge AS.
Økern Sentrum er et av
de mest ambisiøse stedsutviklingsprosjekter i Oslo.
En fremtidsrettet bydel som
inkluderer 163 000 m2 med
badeland, boliger og et av
Oslos største kjøpesentre.
UTSTILLERE 2017
VARMEPUMPER