Program Kommunalt Barnehageforum Rogaland

Rogaland
Program Kommunalt Barnehageforum Rogaland
Torsdag den 23. mars 2017, Arkeologisk museum Stavanger klokka 10.00 – 15.00
Velkommen ved Tove Valdeland, leder Kommunalt Barnehageforum.
01/17 Implementering av ny rammeplan
 Erfaringer fra en kommune fra hvert nettverk. Hvordan går en frem med
implementering av ny rammeplan?
 Tilbakevendande utfordringar og uprøvde muligheiter, Rapport frå Følgjegruppa for
barnehagelærarutdanning til Kunnskapsdepartementet
Hvordan vil ny rammeplan påvirke utdanningen? Hvordan påvirker rapporten
utdanningen?
Innledning ved Karin Berner, studiekoordinator UiS og Liv Åse Solstad Hagland,
studieleder for barnehagelærerutdanningen Stord HVL
 Regionvise gruppearbeid. Oppsummering
02/17 Nytt fra Storbynettverket
Monica Buvig Stenseth, barnehagesjef Stavanger kommune
03/17 Veiledning av nyutdannede barnehagelærere
Stortinget har bedt regjeringen i samarbeid med partene utforme nasjonale rammer
for en veiledningsordning for nyutdannede lærere. Hva er status?
Innledning ved Brit Hanssen, professor UiS / Inger Benny E. Tungland, lektor UiS
04/17 Valg for neste 2 års-periode – jf. Statuttene
KB-R velger leder og nestleder for to år om gangen. Leder og nestleder skal være
leder for en av barnehageregionene. Det er mulig med gjenvalg. Ved nyvalg skal
lederskapet gå på omgang mellom barnehageregionene.
05/17 Tilskudd til minoritetsspråklige barn
Kommunen må oppfylle to kriterier samtidig for å være berettiget tilskudd:
 Kriterium 1 er at andel minoritetsspråklige barn i barnehage må være minst 10
prosent.
 Kriterium 2 er at antall minoritetsspråklige barn i barnehage må være 50 eller mer.
Betraktninger rundt ordningen ved Anne-Lise Myrvoll, barnehagesjef Tysvær
kommune
06/17 Evaluering av KB R
Frode Ingvaldstad, KS
1
07/17 ABSOLUTT
Ansvar for Barnehage, Skole og Oppvekst: Læring. Utvikling, Trivsel og Tilhørighet.
Oppstart av revidert barnehage- og skoleeierprogram
Frode Ingvaldstad, KS
Tove Valdeland
Leder BF-R
Frode Ingvaldstad
Seniorrådgiver KS
2