Marsplanen 2017 ()

MÅNEDSPLAN FOR MARS - KNØTTENE
UKE
MANDAG
-Dansegruppe- 4 barn
-Trommegruppe – 2 barn
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
-Turgrupper: Klatremus og
Harepus
-Lekegrupper ute/ inne
-Lekegrupper ute/ inne
-Musikkgruppe med
rytmeinstrumenenter, 2
barn
-Sangleker – 4 barn
-Samlingsstund. Boka om
«Frosken om vinteren»
-Samlingsstund – «Frosken
om vinteren»
-Samlingsstund – rim og
regler
-ALICJA- 3 ÅR- VI
FEIRER MED VARMMAT
10
-Utelek for de andre barna
-Samlingsstund – sanger fra
«Hakkebakkeskogen», hel
gruppe.
FREDAG
-FELLESSAMLING
11
12
-Dansegruppe – 4 barn
-Trommegruppe – 2 barn
-Utelek for de andre barna
-Turgrupper: Klatremus og
Harepus.
-Lekegrupper ute/ inne
-Lekegrupper ute/ inne
-Samlingsstund- sanger fra
«Hakkebakkeskogen», hel
gruppe.
-Samlingsstund – «Frosken
om vinteren»
-Samlingsstund – «Frosken
om vinteren»
-Samlingsstund – rim og
regler
-Dansegruppe – 4 barn
-Trommegruppe – 2 barn
-Utelek for de andre barna
-Turgrupper - Harepus på
tur
-JENNY 3 ÅR. VI FEIRER
MED VARM-MAT
Klatremus gjør i stand til
bursdagsfeiring
-Samlingsstund – «Frosken
om vinteren»
-Lekegrupper ute/ inne
-Lekegrupper ute/ inne
-Samlingsstund – «Frosken
om vinteren»
-Samlingsstund – rim og
regler
-Tur for Klatremus og
Harepus
-Lekegrupper ute/ inne
-Lekegrupper ute/ inne
-Samlingsstund – «Frosken
om vinteren»
-Samlingsstund –« Frosken
om vinteren»
-Samlingsstund – rim og
regler
-Samlingsstund – sanger fra
«Hakkebakkeskogen», hel
gruppe.
13
-Dansegruppe – 4 barn
-Trommegruppe – 2 barn
-Utelek for de andre barna
-Samlingsstund – sanger fra
«Hakkebakkeskogen», hel
gruppe.
-Musikkgruppe med
rytmeinstrumenter, 2 barn
-Sangleker – 4 barn
-Utelek
-FELLESSAMLING
-Musikkgruppe med
rytmeinstrumenter, 2 barn
-Sangleker – 4 barn
-Utelek
-FELLESSAMLING
-Musikkgruppe med
rytmeinstrumenter, 2 barn
-Sangleker – 4 barn
-Utelek
-FELLESSAMLING
MÅNEDSPLAN FOR MARS - KNØTTENE