SME*-modellen

SME*-modellen
Hva er de(t) etiske problem(et)?
Hva er fakta i saken?
Hvem er berørte parter
og hva er deres syn?
SME – Senter for medisinsk etikk, UiO
Hvilke verdier aktualiseres?
Hvilke loverretningslinjer
aktualiseres?
Hvilke handlingsalternativer
finnes?