Minimumsferdigheter i IKT for lærere ved OVO Sinsen

Digital kompetanse er viktig både for kommunikasjon, samarbeid og samhandling. I
dagens samfunn trenger elevene digital kompetanse både som verktøy i skolearbeid,
på arbeid og i privatlivet. Oslo VO Sinsen ønsker å møte elevene i deres digitale
hverdag og bidra til at de får nødvendig kompetanse ved at de bruker relevante IKTverktøy i fagene.
IKT – satsningsområder på Oslo VO Sinsen
1. Digital kompetanse på hele skolen:






Alle elever har nødvendige digitale ferdigheter
Lærere identifiserer elevens kompetanse i IKT i oppstart av skoleåret og
tilrettelegger for nødvendig opplæring ved behov
Lærere skaffer seg nødvendig kompetanse slik at de vet hvordan ulike digitale
pedagogiske verktøy kan brukes for å optimalisere elevenes læring
Lærere er aktive i bruk av pedagogisk programvare og SmartBoard i
klasserom hvor det er tilgjengelig
Lærere integrerer IKT i opplæringen, gjør den tydelig og synlig i alle planer
Høy datasikkerhet er implementert på alle nivåer
2. Tiltak for kompetanseheving på skolen:




Pedagogisk IKT-ressurs for lærere og elever
IKT-kurs for elever og lærere etter behov
IKT-kompetanseplan – felles praksis og krav digitale ferdigheter som lærere
skal mestre
Ledelsen tilrettelegger og følger opp ved avvik