Cathrine Svendsen.e

EHELSE
Hva er teknologi?
Ehelseundersøkelsen - Teori
Teoriundervisningen
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2013
2017
Ehelseundersøkelsen - Praksis
Praksis
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2013
2017
Gullkorn fra studentmunn
• Det fokuseres veldig lite på det med oss. De fleste foreleserne vi har
er 50+ og har liten kunnskap om dette selv
• Lærerne vet selv ikke hvordan teknologien fungerer
• "Learning by doing" går igjen som gullstandarden.
• I praksis er det bra. På skolen er det lite fokus. Lærerne har som regel
ikke kompetanse på det området virker det som
• Utdanning oppleves til tider som gammeldags
• Alt for lite om det generelt i utdanningen. Fikk totalt 1-2 dager på
klinikken
Hva ønsker studentene?
• 3.6 E-helse
• E-helse og velferdsteknologi må tas i bruk som verktøy i klinisk sykepleiepraksis.
• Sykepleierstudentene må tilegne seg kunnskap som gir en grunnleggende forståelse for teknologien – både
dens muligheter og utfordringer.
• 3.6.1 Undervisning
• Studentene skal få kompetanse om innovative løsninger og forbedringskultur i løpet av studiet.
• 3.6.2 Etiske perspektiver
• Undervisning om den teknologiske utviklingen må ha fokus på ivaretakelse av personvern, verdighet og
pasientsikkerhet.