Tilgang foresatte skoearena

FORESATT PÅLOGGING TIL SKOLEARENA INFO TIL
KONTAKTLÆRERE
Veiledning i SkoleArena for kontaktlærer:
1. Logg på SkoleArena, velg vurdering. Nytt vindu kommer opp og her velges Elever
2. Velg Foresattetilgang og trykk Aksepter dersom en foresatt har bedt om tilgang til vuderinger på
sitt barn.