Ny eksternbruker i Mitt UiB

Mitt UiB - Ny eksternbruker
Når superbruker har lagt til en ny, ekstern bruker, går det ut en invitasjon til brukeren. Resten er selv
Kontoen blir først laget når den nye, eksterne brukeren, svarer på invitasjonen og dermed oppretter
brukerkontoen.
Brukernavnet er alltid identisk med epostadressen som invitasjonen sendes til.
Selve brukernavnet kan aldri endres, men epostadressen som brukes til framtidig kommunikasjon
mellom bruker og Mitt UiB, kan forandres av brukeren selv. Brukeren kan velge å bruke den nye
adressen ved pålogging. Brukeren kan selv endre passord. Alt dette gjøres i profilinnstillingene.
Brukeren kan lage nytt passord på grunnlag av epostautentisering, men bare om kontoen allerede er
opprettet.
SLIK BLIR KONTOEN OPPRETTET
1)
2)
3)
4)
5)
Superbruker legger inn navn, e-postadresse og rolle i Mitt UiB.
Det går automatisk mail til e-postadressa
Den inviterte svarer med å velge Get started
Og går videre med å godta invitasjonen
På velkommen-siden
a. Dersom den inviterte har konto fra før: Eg har Canvas-konto
b. Dersom den inviterte ikke har konto fra før: Opprett konto
6) Skriv inn passord og velg Registrer
7) Og da skal kontoen bli opprettet
Når kontoen først er opprettet og brukeren har glemt passordet, kan det bestilles nytt passord på
påloggingssiden. Merk at det er forskjellig lenke og framgangsmåte for interne og eksterne.