Etablering av midlertidig trafo

Innkjøring til Sandakerveien 74
Tidsrom: 28.02-13.03.17
Trafo
I forbindelse med etablering av midlertidig trafo i
Sandakerveien 74.
Må det graves i innkjøringen til Sandakerveien 74. Det meste
av arbeidet vil bli utført på dagtid, dersom/når veien stenges
vil det etter kl 17.00 – 21.00.
Ny trafo blir levert mandag 2.3.17