Foreløpig saksliste Årsmøte 2017

Melgård barnehage
«Vi ser verden gjennom barnas øyne»
ÅRSMØTE
Melgård barnehage SA
30.mars 2017, Kl.19.00
FORELØPIG SAKSLISTE
1
Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
2
Godkjenning av innkalling.
3
Presentasjon av styrets årsberetning.
4
Godkjenning av årsregnskap 2016.
5
Orientering budsjett 2017.
6
Valg av styremedlemmer.
7
Valg av revisor godkjennes.
8
Forslag til vedtektsendring endring i dugnadsordning.
9
Eventuelt; andre saker korrekt innmeldt.
Forslag til saker fra medlemmene må oversendes styret, skriftlig, senest 2 uker før årsmøtet.
Endelig dagsorden med sakspapirer og forslag til vedtak, vil oversendes medlemmene minst 1
uke før årsmøtet.
På årsmøtet behandles ikke saker som ikke er oppført på dagsorden.
Vel møtt!
Adresse:
Fiolveien 4
1911 Flateby
Organisasjons nr.: 983 717 527
Hjemmeside: www.melgaard.barnehage.no
E-post: [email protected]
Tlf.: 954 03 952