Flyer - etter- og videreutdanning for yrkesfag

Etter- og videreutdanning for yrkesfag 2017
Vi har utviklet flere studietilbud for yrkesfaglærere.
Tilbudene kan også passe for opplæringskontor,
instruktører og faglige ledere i bedrift.
Du kan få støtte fra
Udir og skoleeier for
å gå på studiet, enten
som et stipend eller en
vikarordning.
Følgende tilbud starter i 2017:
• Veiledning og relasjonskompetanse
• Yrkesfaglig fordypning – yrkesrelevant opplæring
• Nye miljøkrav - effektiv energibruk
• Vurdering for læring i yrkesfagene*
Synes du dette virker
interessant? Skoleleder
og/eller skoleeier
kan gi deg nærmere
informasjon.
Alle tilbudene er på 15 studiepoeng.
Se også: ntnu.no/kompis
* dette tilbudet blir gitt som et skolebasert tilbud til enkelte skoler
Sett spor