11 Rotorteori

11 Rotorteori
Pensumet blir laget av Rotorkomiteen i Mikroflyseksjonen.
1=Kjennskap, 2=Redegjør, 3=Forklar.
Referanse Beskrivelse
Her kommer pensumet inn.
04 Menneskelige ytelser og begrensninger (MYB)
Vekt
Mikroflyseksjonen
MAR2017
-
04 Menneskelige ytelser og begrensninger (MYB)
Mikroflyseksjonen
MAR2017