Ukeplan 7.klasse

Øyslebø Oppvekstsenter
Skolen
4532 Øyslebø
”ROM FOR ALLE, BLIKK FOR DEN ENKELTE”
Ukeplan 7.klasse
UKE : 9 Navn:
ØKT
MANDAG
Norskoppstart
TIRSDAG
Norsk(30.min)
2
10.30-11.30
K/H
3
12.00 – 13.15
KRLE (45 min)
Norsk
1
09.00 – 10.15
ONSDAG
Engelsk
TORSDAG
Matte
FREDAG
Gym
Samf.f
Gym
(10.25 –
11.25)
Naturfag
K&H
Musikk
Norsk
(11.45 –
12.45)
KRLE
stasjoner
Matte
Engelsk
Norsk
Matte(45 min)
(30.min)
4
13.30-14.35
Norsk(30 min)
Fysak(30 min)
Naturfag
Sosialt mål:
Skolens mål: Vi viser respekt for hverandre
Klassens mål: Vi er rause med hverandre!
Læringsmål for uke 7 og 9:
Norsk:
Matte:
Engelsk:
Samfunnsfag:
Naturfag:
KRLE:
Jeg kan finne litterære virkemidler i en tekst.
Vi jobber med å finne informasjon i tabeller.
Jeg kan regne ut omkrets og areal av trekanter og firkanter.
Jeg kan regne ut overflaten og volum av prismer.
Jeg kan klokka og regne med vei, fart og tid.
Jeg kan skrive fortelling med riktig oppbygning.
Jeg kan bruke gloser/sterke verb i setninger.
Jeg kan gjøre rede for hvilke nasjonale minoriteter som fins
i Norge og noe av historien deres.
Jeg kan samtale om hva vi kan gjøre for å begrense global
oppvarming.
Jeg kan fortelle om dyr og planter som lever i strandsonen.
Gruppa mi og jeg lager en presentasjon om et emne i
jødedommen. Vi skal lage en Kahoot etterpå.
Lekser!
Tirsdag
Les 15 min i bibliotekboka.
GLOSER:
Matte: Gjør oppgavene som er limt inn i H2.
hunters = jegere
gatherers = samlere
discover = oppdage
claimed = gjorde
krav på
Samfunn: side 78 –83, Norge – et land med mange
folkegrupper. Ta et BISON-overblikk.
Onsdag
Les 15 min i bibliotekboka.
Norsk: Gjør oppgaver om tabell. Bruk tabellene du
har fått.
Sterke verb:
Engelsk: Bruk StairsListen: lytt/les s.124-125 i textbook.
to lay –laid –laid (å
legge)
Les på gloser/verb.
Husk gymtøy!
Torsdag
Les 15 min i bibliotekboka.
to lead –led –led (å
lede)
Engelsk: Lære gloser/sterke verb. Skriv 3 setninger med
dem, send på Showbie.
Naturfag: Les s. 136 – 139 og lag et tankekart om dyr som
to learn –learnt –
learnt (å lære (seg))
lever på sandgrunn i fjæra.
Fredag
Les 15 min i bibliotekboka.
Matte: Arbeid minst 30 minutter med smartøving.
Norsk: Finn virkemidler i boka du skal skrive bokmelding
om.
Husk gymtøy!
INFO:
Det blir utviklingssamtale i uke 11. Der skal vi snakke om fag, trivsel og sette noen mål for resten av
barneskoletiden. Andre tema er leirskole og det å starte på ungdomsskolen.
Mandag 6.3 skal vi til "REturkraft" sammen med 6.klasse. Vi reiser fra skolen 9.00. Ta med niste og
noe å drikke.
Telefon meldingsbok: 90405080
Telefon arbeidsrom: 97021569
Telefon sentralbord: 38603000
Mail: [email protected]