Skatteliste verker og bruk

Hamarøy kommune - Eiendomsskatt 2017
Kraftproduksjonsanlegg
Skatteobjekt
Nordkraft Magasin AS
Lunds Energi Norge AS
Statkraft Energi AS
Storvatnet Kraft AS (c/o Smolten AS Straumsnes)
Nord-Salten Kraft AS
(Nordkraft Produksjon AS endret til Nordkraft Magasin AS)
Andre verk og bruk
Skatteobjekt
Nord-Salten Kraft AS, fiberanlegg
KystTele AS, fiberanlegg
Netcom AS
Nord-Salten Kraft AS, linjenett
Nord-Salten Kraft AS, andel KystTele AS
Nordkring AS
Mainstream Norway AS, avd. Skutvik - anlegg i sjø
Mainstream Norway AS, avd. Skutvik - anlegg på land
Smolten AS
Statnett SF
Statnett SF, andel KystTele AS
Telenor Norge AS
2017
Skattegrunnlag HK Eiendomsskatt
22 847 351
6 090 081
153 178 066
62 205 000
211 290 191
159 931
42 631
1 072 246
435 435
1 479 031
Skattegrunnlag HK Eiendomsskatt
7 766 289
54 364
3 074 375
21 521
1 350 000
9 450
218 000 000
1 526 000
1 632 500
11 428
120 000
840
12 300 000
86 100
13 700 000
95 900
29 200 000
204 400
48 360 000
338 520
288 125
2 017
28 900 000
202 300