Innkalling til årsmøte

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017
Foreningen Hedalsheimens venner avholder sitt
årsmøte:
Torsdag den 16. mars kl. 19:00
Sted: Hedalen bibliotek.
Saksliste:
1. Åpning av møtet.
2. Valg av møteleder.
3.Valg av referent.
4. Valg av en representant til å underskrive protokollen sammen med
referenten.
5. Årsberetning
6. Regnskap
7. Valg av nytt styre. Valgkomitè er oppnevnt.
8. Valg av styreleder (Blant de som er valgt under pkt.7).
9. Innspill til Årsmøtet om hvilke tiltak som ønskes gjennomført.
Alle som vil støtte arbeidet for å bevare et godt botilbud på Hedalsheimen
er hjertelig velkommen.
Jo bedre oppmøte- jo bedre for foreningen.
Etter møtet vil det bli servert snitter- til en god prat.
Vel møtt!
Med hilsen
Foreningen Hedalsheimens venner.
For styret: Solveig Lie
leder/ref.