01.04.2017 - Otra Norge

Til våre kunder
Drammen 28.2.2017
Melding om endring av våre listepriser
Otra Norge AS varsler endring av sine listepriser f.o.m. 1.4.2017. Prisendringen vil omfatte produkter fra:
DANFOSS
DEMAS
DRAKA NORSK KABEL
EFA
ELEKTROARMATUREN
ESSVE
GRANBERG
MILTRONIC
PHOENIX CONTACT
PROXLL
VOLUTION NORGE
Endringene vil stort sett variere fra 3 – 10 %, men noen leverandører og produkter vil også kunne endres
utover nevnte % satser. I tillegg kan det komme prisendringer som følge av endringer i LME- eller valutaindeksen. Korrigering av priser fra andre leverandører, produkter og rabattgrupper, kan også forekomme.
Vi har også fått bedre innkjøpsbetingelser på noen produkter som medfører at vi nå kan senke noen priser,
også gjeldende f.o.m. 1.4.2017.
Oppdatert prisvarsel ligger til enhver tid på vår hjemmeside www.otranorge.no.
Eventuelle spørsmål angående dette prisvarsel kan sendes pr. mail til [email protected]
Pris- og rabattfiler vil være tilgjengelig via våre e-handelsløsninger 1-2 arbeidsdager etter endring. Det er
viktig at både pris og ny rabattmatrise leses inn samtidig i deres datasystemer. Kunder som benytter seg av
Otra Link og Otra Web, vil være sikret en kontinuerlig og automatisk oppdatering av priser.
Viktig! Til informasjon varsles prisendringer kun via vår hjemmeside www.otranorge.no.
Dersom dere ønsker å få tilsendt skriftlig varsel ved fremtidige prisendringer, ber vi om at dere sender mail
om dette til [email protected]
Med vennlig hilsen
Anne Grosvold
Leif-Atle Sande
Pris og System Koordinator
Pris og System Controller
1
Nedre Eikervei 65 – Postboks 1 – 3001 DRAMMEN – Tlf. 32 86 10 50 – Fax 32 83 38 30 – Foretaksregisteret NO 962 218 288 MVA