Her finner du serviceerklæringen for Midtbygda

SERVICEERKLÆRING FOR MIDTBYGDA SFO
Ved Midtbygda SFO skal barn og foresatte møte positive, trygge og blide ansatte.
Skolens/SFOs visjon er Ingen utenfor, og vi er opptatt av at hvert barn får en god
dag på SFO.
Lek er viktig i barns liv – også på SFO! SFO-dagen skal inneha tilbud om lek inne og
ute, aktiviteter og måltid.
.
De voksne er tilgjengelige og synlige der barna er.
Vi har et variert aktivitetstilbud, både interne og eksterne tilbydere. Vi er heldige
som kan bruke Midtbygdahallen. Skolen har store og flotte utearealer som innbyr
til variert lek – og et skogsområde like i nærheten.
På vinterstid har vi Røykens kuleste akebakke på vestsiden av skolen.
SFO informerer på Fronter og på vår informasjonstavle vis-a-vis det røde rommet.
Det er viktig at foresatte setter seg inn i denne informasjonen!
Vi forventer at foresatte overholder frister til påmelding av ferier og
aktiviteter (står i vedtektene).
Vi ønsker at foresatte kommer inn og henter barnet i SFO, dersom SFO ikke har
avtale om at barnet skal gå hjem selv.