PDF, 187 kB

Motlandsmarka barnehage
Månadsplan mars 2017
For: Blå avdeling
Tema: Den lille røde høna
Uke
Måndag
Tysdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1
Thea begynner
2
3
Utedag
Eventyrstund
9
Middag
6
7
- ute
10
8
Tur
- Tema
- ute
9
10
Leikegrupper
På tvers
grupper
- tema
Middag
13
14
- ute
11
- tema
Barnehage
dagen
15
- ute
16
17
Utedag
På tvers
grupper
- Tema
Middag
20
21
- ute
12
22
Tur
- Tema
- ute
23
24
Lekegrupper
Felles
samling
- tema
Middag
27
28
- ute
13
Leikegrupper
- tema
29
- ute
30
31
Utedag
På tvers
grupper
- Tema
Middag
Postadresse:
Motlandshagen 5
4365 Nærbø
Internett:
[email protected]
ha.kommune.no
Telefon:
51436900
Organisasjonsnr:
916336101
Månadsbrev for blå avdeling
Mål: barna skal bli kjende med eventyret og få erfaring med fokusorda.
Temaarbeid og fokusord:
I januar og februar har me arbeidd med dyra på garden. Me har vore fleire turar på
jærmuseet og hilst på grisene, kuene, og hestane. Me har hatt forming og laga gris
og ku, og me har leika dyra på bondegåren. Me drar dyra vidare med oss inn i
temaet denne månaden, som er eventyret om «den lille røde høna». Me vil bruke
forskjellige aktivitetar som forming, turar, eventyrstund og leik for å bli kjende med
eventyret og få erfaringar med fokusorda.
Fokusord i mars: Høne – katt – and – gris – åker – frø – korn – mjøl – mølle – bakar
Sangar me vil synge:
Pål sine høner
Lille kattepus
En liten gul and
Med krøllet hale
Viktige datoar:
1.mars: Thea begynner hos oss. Me ynskjer ho velkommen.
14.mars: Barnehagedagen. Fokuset er leik og venskap
Anna informasjon:
 Rojus og Abidrahman har slutta hos oss på blå. Me ynskjer dei lukke til der dei
skal og ynskjer dei alt godt.

Etter tilbakemelding fra de foreldre, ynskjer me å jobbe mot ei «tuttefri» avdeling.
Dette betyr ikkje at tutter ikkje lenger skal vere i barnehagen, men at me ynskjer å
begrense bruken av tutt i løpet av dagen. Me ynskjer derfor at de foreldre
oppfordrar barna til å legge tutten i garderobehylla (fingarderoben) når de går slik
at den ikkje er med inn på avdeling. Kosebamsar og koseklutar kan sjølvsagt
følge med inn på avdeling. Når barnet har behov for trøyst eller avslapning med
tutt vil dei få moglegheit til dette i fingarderoben.

Samlingar og planlagte aktivitetar startar kl. 09.00 kvar dag.

Måndag og onsdag er me delte i grupper, der me vekslar på å vere inne og ute.
Dei som er inne vil jobbe med temaet «den lille røde høna». Då vil me bruke
forming, eventyrstund, leik og kanskje litt baking for å bli betre kjende med
temaet.

Fredagar har me «på tvers grupper». Då samlast alle barna som er fødde same
år for å leike og gjere ulike aktivitetar. På blå avdeling har me Harer; dei som er
fødde i 2013, og Ekorn; dei som er fødde i 2014.

Dersom barnet er sjukt eller skal ha fri frå barnehagen, ynskjer me beskjed om
dette innan kl. 08.45. Er barnet vekke over lengre tid er det fint med beskjed kvar
dag og ikkje berre fyrste dagen. Husk; det held med ei melding 

Telefonnummer til blå avdeling er; 992 14 843