Jaktfelt resultater klassevis 26.02.2017

Resultater klasse Jaktfelt Uvannet
26.02.2017
StevneID: 17JF0804 - Arrangør: Froland JFF - 26.02.2017 15:01:08
Plass
Navn
Forening
Klasse H1 H2 H3 H4 H5 H6 Skille Sum
Klasse
A
1
Terje Terjesen
Froland JFF
A
25 25 25 25 25 25 18
150
2
Marcus Langmyr
Gjerstad JFF
A
25 25 25 25 25 25 17
150
Lars Andreas
2
Froland JFF
A
25 25 25 25 25 25 17
150
Ravnåsen
4
Kai Egil Berntsen
Åmli JFF
A
25 25 25 25 25 25 16
150
Svein Jørund
Lillesand og
5
A
25 25 23 25 25 25 17
148
Githmark
Birkenes JFF
6
Harald Haugom
Sannidal JFF
A
25 25 25 23 23 25 14
146
7
Svein Terjesen
Froland JFF
A
23 23 23 23 25 25 17
142
Klasse
B
Lillesand og
1
Paul Magne Skalle
B
23 25 23 25 25 23 20
144
Birkenes JFF
2
Morten Seland
Gjerstad JFF
B
25 23 19 25 25 23 11
140
3
Geir Emanuelsen
Gjerstad JFF
B
25 25 21 23 25 20 13
139
4
Jostein Høgseth
Froland JFF
B
23 21 21 23 25 25 22
138
5
Jon Yngvar Jensen Froland JFF
B
23 23 25 21 23 23 9
138
6
Olav Seljåsen
Froland JFF
B
21 23 19 25 23 23 11
134
7
Jan-Harald Helledal Åmli JFF
B
21 25 21 23 18 23 7
131
8
Asle L. Tangen
Sannidal JFF
B
23 21 23 19 16 16 5
118
Klasse
D1
1
Daniel Lavrantsen Froland JFF
D1
23 25 23 21 17 25 3
134
2
Knut Venemyr
Froland JFF
D1
21 25 25 23 16 23 3
133
3
Joachim Skårland
Froland JFF
D1
19 25 25 17 19 19 6
124
4
Simon Haaland
Audnedal JFF
D1
17 23 16 21 16 23 6
116
Klasse
D2
1
Emil Hurv
Froland JFF
D2
25 25 25 23 25 25 15
148
2
Emil Ribe
Lillesand JFF
D2
25 21 23 19 25 25 15
138
Lillesand og
3
Lennarth Olsen
D2
25 23 19 21 25 23 11
136
Birkenes JFF
4
Jørn Jomås
Froland JFF
D2
25 21 21 23 23 23 8
136
5
Anders Bjornes
Levangsheia JFF D2
23 23 21 25 25 17 16
134
6
Henning Andersen Froland JFF
D2
25 21 23 25 15 23 9
132
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Klasse
E1
1
2
3
4
5
Klasse
E2
1
2
3
4
5
6
Klasse
F
1
John Markus Nilsen
Kaisa R. Veråsdal
Sofie Gunnarsen
Julie Bomsholmen
Sindre Fidjane
Lindstølen
Vegard Skaarstad
Martin HomstølTveit
Vegard Bjørkkjær
Erik andreas eriksen
Åge Roar
Christoffersen
Bjørn A. Dahlen
Bjørn Granheim
Øyvin Froland
Bjørn Lie
Bjørn Heimholt
Karl Berg
Arnor Nilsen
Jens Holm
Nils Langaard
Paul Ove Haugen
Janne Veråsdal
Mjåvatn
Janne Skårland
Lene Netland
Anette Dahl
Ellen Birkeland
Gunn Marit Tveit
Mia Elise Heum
2
3
4
5
6
7
Klasse
Gj
1
Ole August Rustad
Espen Hamsund
2
Rustad
3
Sondre sivertsen
Froland JFF
Froland JFF
Froland JFF
Froland JFF
D2
D2
D2
D2
23
21
19
19
19
19
19
20
Froland JFF
D2
25 19 19 19 12 15 0
109
Froland JFF
D2
21 18 16 19 9
18 0
101
Froland JFF
D2
23 23 17 17 8
13 2
101
Levangsheia JFF
Froland JFF
D2
D2
21 17 21 17 6
14 21 19 23 3
15 0
9 0
97
89
Gjerstad JFF
E1
25 25 19 23 25 25 16
142
Froland JFF
Siljan JFF
Froland JFF
Froland JFF
E1
E1
E1
E1
25
25
25
25
23
25
25
23
23
21
17
19
23
21
18
17
23
19
25
15
23
23
19
23
7
6
18
10
140
134
129
122
Skien JFF
Skien JFF
Grimstad JFF
Grimstad JFF
Arendal JFF
Grimstad JFF
E2
E2
E2
E2
E2
E2
25
25
17
15
17
21
25
25
19
23
23
21
25
25
23
23
19
17
25
25
21
21
15
17
25
25
25
11
23
15
25
25
25
23
18
14
14
11
14
5
13
9
150
150
130
116
115
105
Froland JFF
F
25 13 19 21 25 21 10
124
Froland JFF
Lillesand JFF
Bamble JFL
Grimstad JFF
Gjest
Froland JFF
F
F
F
F
F
F
23
23
21
19
19
19
2
16
8
5
0
3
118
115
114
114
89
87
Gjest
Gj
23 23 16 23 21 23 11
129
Gjest
Gj
20 16 19 19 21 23 9
118
Gjest
Gj
21 23 17 25 18 14 6
118
21
11
14
25
21
16
19
15
21
17
14
16
12
15
11
3
25
18
25
21
25
19
21
17
21
21
23
23
12
19
16
23
23
21
3
13
21
23
23
15
19
23
23
17
14
15
10
14
0
5
130
119
119
111
4
5
6
7
8
9
10
11
Klasse
JA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Morten Steine
Nils Runar
Blandkjenn
trond himle
Audun gjennestad
Jacob Langaard
Karl sandvik
Morten Erlandsen
BJØRN STEINE
Gjest
Gj
16 17 21 25 15 21 9
115
Gjest
Gj
19 17 19 19 13 23 3
110
Gjest
Gjest
Gjest
Gjest
Gjest
Gjest
Gj
Gj
Gj
Gj
Gj
Gj
17
15
18
23
18
12
21
13
15
19
19
12
17
11
14
23
11
16
17
21
19
15
19
17
14
18
10
0
5
6
17
19
19
14
19
21
2
8
2
0
1
0
103
97
95
94
91
84
Nils Homstøl
Ben David Berås
Syvert Borøy
Marius Sørensen
Kristian Sandaas
Espen Bakken
Odd Arvid
Bjørnbakk
Svein Tore Haaland
Aarstein Lurås
Rune Gundersen
Tore Harry
Halvorsen
Sam-Atle Samuelsen
Alexander Hansen
Rune Veråsdal
Knut T. Ausel
Trygve Thaule
Johannes Kristen
Paulsen
Trond Gunnarsen
Richard Råna
Knut Olav
Bomsholmen
Torvald-André
Risholt
Åmli JFF
Åmli JFF
Kristiansand S JFF
Tvedestrand JFF
Levangsheia JFF
Audnedal JFF
JA
JA
JA
JA
JA
JA
25
25
25
25
25
25
25
25
23
25
25
23
25
23
25
23
25
21
25
25
23
23
23
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
23
25
13
11
12
14
14
20
150
148
146
146
146
144
Åmli JFF
JA
25 23 21 25 25 25 16
144
Audnedal JFF
Tinn JFF
Froland JFF
JA
JA
JA
23 25 21 21 25 25 20
23 21 25 23 25 23 7
25 21 25 21 25 23 17
140
140
140
Froland JFF
JA
25 25 25 23 19 21 5
138
Froland JFF
Hedrum JFL
Froland JFF
Tvedestrand JFF
Froland JFF
JA
JA
JA
JA
JA
25
25
25
23
25
137
136
136
136
132
Froland JFF
JA
25 25 17 21 18 25 7
131
Froland JFF
Froland JFF
JA
JA
19 21 21 25 20 19 9
21 25 18 18 18 23 7
125
123
Froland JFF
JA
17 21 17 23 18 25 9
121
Froland JFF
JA
25 23 16 21 15 21 9
121
Froland JFF
Froland JFF
Froland JFF
JB
JB
JB
25 21 23 25 25 23 11
25 23 21 25 25 23 12
23 23 21 25 23 25 11
142
142
140
Klasse
JB
1
Tor Arne Jomås
2
Eivind Lavrantsen
3
Roy Atle Jore
25
21
23
25
23
19
19
17
21
21
25
25
25
25
13
20
23
23
23
25
23
23
23
19
25
10
13
8
8
19
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Lene Veronika G.
Tunsberg
Ole Emil Pedersen
Morten Trædal
Frank Sivertsen
Froland JFF
JB
23 23 21 21 25 25 14
138
JB
JB
JB
21 25 19 25 23 25 8
25 25 19 23 21 25 9
25 23 25 23 19 23 3
138
138
138
JB
25 25 19 25 18 25 8
137
JB
23 23 19 23 23 25 14
136
JB
25 23 18 18 23 25 13
132
JB
25 23 21 17 21 25 8
132
JB
25 21 17 23 20 25 16
131
JB
JB
23 23 21 21 20 23 10
23 21 19 21 23 21 11
131
128
JB
25 17 23 21 18 23 9
127
JB
JB
JB
JB
JB
JB
JB
21
21
23
23
21
17
12
12
6
3
11
9
6
0
126
125
124
123
107
99
69
Froland JFF
Tvedestrand JFF
JC
JC
25 23 17 25 23 25 10
25 25 21 19 23 23 11
138
136
Lillesand JFF
JC
25 25 19 23 25 19 16
136
Froland JFF
JC
21 19 21 23 25 25 12
134
Tvedestrand JFF
JC
25 25 19 21 20 23 12
133
Kristiansand S JFF
Tvedestrand JFF
Åmli JFF
Arendal JFF
Levangsheia JFF
Gjest
Kristiansand S JFF
Åmli JFF
Froland JFF
Froland JFF
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
25
23
25
25
21
23
21
23
21
19
132
131
129
128
125
124
122
120
116
115
Froland JFF
Kristiansand S JFF
Froland JFF
Lillesand og
Stein Lindevik
Birkenes JFF
Arne Hægestøyl
Åmli JFF
Lillesand og
Odd Frank Olsen
Birkenes JFF
Andre Wachter
Levangsheia JFF
Lillesand og
Ole Netland
Birkenes JFF
Anders Jr. Haslestad Arendal JFF
Arve Håkedal
Froland JFF
Trond Fjeldstrøm
Sollihøgda JFF
Sundby
Torstein Nerdalen
Froland JFF
Martin Flaten
Gjerstad JFF
Ottar Venemyr
Froland JFF
Frode Sivertsen
Froland JFF
Thor Einar Holm
Grimstad JFF
Jan Myre
Froland JFF
Raymond Lie
Froland JFF
16
17
18
19
20
21
22
Klasse
JC
1
Sindre Nyland
2
Jan Åge Brekke
Kristoffer Mål
3
Nilsen
4
Gustav Samuelsen
Tor-Eivind Tybring
5
Jensen
6
Bernt Gabrielsen
7
Kjetil Lilleholt
8
Jan Lauvrak
9
Alexander Behrendt
10
Joakim Hellermyr
11
Wilco Van Wheele
12
Ronny Lavik
13
Kjetil Homdal
14
Per Olav Dahle
15
Martin Meltzer
11
16
17
21
11
18
11
19
21
23
21
21
18
21
19
23
16
21
17
19
14
14
14
13
17
23
19
19
19
14
11
9
17
17
25
25
21
17
17
19
12
21
19
21
25
21
23
25
21
21
19
25
21
19
23
23
15
6
25
20
20
21
18
23
23
25
11
23
23
25
25
25
21
16
15
25
25
21
17
25
23
21
23
23
21
13
14
12
9
10
10
11
16
4
8
16
17
Hasle Bø
Oddvar Flaten
18
Werner Ribe
19
mohammed sabity
Bjørn Thomas
Ersdal Olsen
torjus Roland
Kim Andre Veråsdal
Jon Olav Håkedal
Tore Vrålstad
svein torbjørn
krossbekk
Magnus Dahl
Tommy Jakobsen
Ole Gunnar Stian
Tom eirik Tveut
Samuel Repstad
Wenche Holmen
Eirik Jensen
Olav Magne
Føreland
Yngve Wehus
Aasgaard
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Klasse
R
1
Malin Lauvrak
2
Tom Kenneth Olsen
Sigrid Jhoanne
3
Jensen
4
Kristian Netland
5
Stine Haaland
6
Mathias Andersen
7
Lina Lavantsen
8
Johannes Netland
9
Bjarne Andre Olsen
10
Samuel gunnarsen
Generert av TreffData
Gjest
Gjerstad JFF
Lillesand og
Birkenes JFF
Froland JFF
JC
JC
15 19 15 14 25 25 11
19 16 17 21 17 23 2
113
113
JC
18 15 17 21 16 25 4
112
JC
17 21 21 19 16 17 3
111
Froland JFF
JC
23 15 21 19 19 13 7
110
Froland JFF
Froland JFF
Gjest
Audnedal JFF
JC
JC
JC
JC
19
19
23
19
5
8
3
7
109
107
107
106
Froland JFF
JC
19 14 14 17 15 23 8
102
Åmli JFF
Grimstad JFF
Grimstad JFF
Gjest
Froland JFF
Sannidal JFF
Froland JFF
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
17
19
17
23
19
19
23
0
1
8
2
3
2
1
95
94
93
93
92
91
90
Åmli JFF
JC
19 19 12 10 10 19 3
89
Grimstad JFF
JC
11 21 8
87
Åmli JFF
Froland JFF
R
R
23 21 21 21 25 25 0
19 17 21 19 25 25 0
136
126
Froland JFF
R
17 19 23 14 21 20 0
114
Lillesand JFF
Audnedal JFF
Froland JFF
Froland JFF
Lillesand JFF
Froland JFF
Froland JFF
R
R
R
R
R
R
R
19
23
17
14
17
15
0
100
96
94
77
74
73
52
19
11
15
19
16
14
14
16
13
6
12
9
6
9
12
6
12
3
17
12
17
16
16
14
9
14
16
14
12
14
19
17
14
16
14
17
17
21
21
23
21
15
19
8
17
17
21
18
21
10
13
6
11
13
13
10
14
5
19
23
21
16
19
21
21
19
17
21
17
15 16 16 7
17
12
12
14
6
14
14
16
11
14
5
11
0
5
25
25
25
18
18
18
13
0
0
0
0
0
0
0