Dokka-Bjoneroa-Jevnaker-Hønefoss

720
Hønefoss - Jevnaker - Bjoneroa - Dokka
Gyldig i perioden 27.02.17 - 20.08.17
Transportør
Sone
6010
6105
6101
399
399
399
399
400
400
400
401
401
401
401
402
402
402
363
363
367
367
Dager
Hønefoss sentrum
Hvalsmokrysset
Eggemoen
Jevnaker skole
Jevnaker rutebilstasjon
Bergerbakken skole
Sandvika
Halvorsbøle
Vik
Kvern
Tangen ferjekai
Bjoneroa skole
Bjoneroa
Bjoneroa
Vestsida skole
Brakar
Engelia
Fluberg bru vest
Tranli
Dokka skysstasjon
Bondlid Dokka
Skoledager
p
Kun påstigning
a
Kun avstigning
Mandag - fredag
NB
NB
JVB
NB
....
....
....
....
6:45
....
....
....
....
7:10
....
....
....
....
11:30
6:50
6:55
6:59
7:05
7:20
7:27
a 7:30
p 7:40
7:55
8:00
8:05
8:20
8:27
8:40
....
7:17
7:22
7:26
7:30
7:50
7:57
8:00
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
7:20
7:35
7:40
7:45
7:55
8:02
8:15
11:35
11:45
11:49
11:55
12:05
12:12
12:15
....
....
....
....
....
....
....
....
NB
JVB
5
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
12:40
a12:45
p12:45
13:00
....
....
....
....
....
....
13
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
12:45
12:50
12:55
13:10
13:18
13:25
....
EB
12:30
12:37
12:42
12:48
12:50
13:00
13:10
13:14
13:20
13:30
13:33
a13:34
p13:35
13:55
14:00
14:05
14:15
14:22
14:35
....
JVB
NB
JVB
NB
NB
NB
JVB
5
1
1
2345
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
13:30
....
14:35
14:35
....
....
....
....
14:40
14:40
16:10
....
....
....
14:45
....
....
13:45
....
14:50
15:00
16:15
....
....
13:50
....
15:00
15:05
16:25
....
....
13:55
....
15:05
15:10
16:29
....
....
....
....
....
....
16:35
....
....
....
....
....
....
16:45
....
....
....
....
....
....
16:55
16:55
....
....
....
....
....
....
16:57
....
....
....
....
....
....
16:57
13:05
....
....
....
....
....
17:10
13:10
....
....
....
....
....
17:15
13:15
....
....
....
....
....
17:20
13:25
....
14:50
....
....
....
17:30
13:33
....
15:00
....
....
....
17:37
13:40
....
15:05
....
....
....
17:50
....
....
....
....
....
....
....
Dager: 1=Mandag, 2=Tirsdag, 3=Onsdag, 4=Torsdag, 5=Fredag
720
Dokka - Bjoneroa - Jevnaker - Hønefoss
Gyldig i perioden 27.02.17 - 20.08.17
Transportør
Sone
367
367
367
363
363
363
402
402
402
401
401
401
401
400
400
400
399
399
399
399
399
399
6101
6105
6010
Dager
Dokka skysstasjon
Bondlid Dokka
Dokka skysstasjon
Tranli
Nysetbakken
Fluberg bru vest
Engelia
Brakar
Vestsida skole
Bjoneroa
Bjoneroa
Bjoneroa skole
Tangen ferjekai
Kvern
Vik
Halvorsbøle
Sandvika
Jevnaker skole
Bergerbakken skole
Jevnaker rutebilstasjon
Jevnaker rutebilstasjon
Jevnaker skole
Eggemoen
Hvalsmokrysset
Hønefoss sentrum
c
Korrespondanse med linje 806 fra Hov
Skoledager
p
Kun påstigning
a
Kun avstigning
Mandag - fredag
NB
NB
JVB
EB
NB
JVB
NB
NB
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
6:15
6:16
6:18
6:30
6:35
6:40
6:45
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
7:38
7:39
7:45
7:57
8:03
8:10
8:17
8:25
8:27
8:30
....
....
....
....
....
....
8:00
....
....
7:15
7:23
7:25
7:32
7:40
7:46
8:00
a 8:14
p 8:15
8:16
8:18
8:30
8:35
8:45
8:50
3
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
11:00
11:01
11:05
11:15
11:20
11:30
11:35
a 9:04
p 9:05
9:07
9:12
9:15
9:25
11:45
....
....
....
....
....
135
....
....
12:00
12:10
12:13
12:18
12:27
12:33
12:38
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
5
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
12:10
12:11
12:15
12:25
12:30
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
13
....
....
....
....
....
....
....
....
12:50
13:10
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
6:55
....
....
....
....
....
8:05
8:08
8:20
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
NB
JVB
NB
NB
NB
JVB
JVB
5
24
....
13:20
....
....
....
14:20
....
....
13:30
....
....
....
14:30
15:45
....
....
....
....
15:50
....
13:45
....
....
....
14:45
16:00
....
a13:50
....
....
....
14:48
16:03
....
a13:57
....
....
....
c14:50
16:10
....
....
....
....
....
15:00
16:20
....
....
....
....
....
15:05
16:25
13:00
....
13:40
....
....
15:10
16:30
13:20
....
14:00
....
....
a15:30 a16:48
....
....
....
13:55
....
p15:30 p16:48
....
....
....
13:56
....
a15:31
16:50
....
....
....
14:00
....
a15:35
....
....
....
....
14:10
....
....
....
....
....
....
14:15
15:10
....
....
....
....
....
14:20
15:15
....
....
....
....
....
14:27
15:20
....
....
....
....
....
14:35
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
14:40
15:30
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Dager: 1=Mandag, 2=Tirsdag, 3=Onsdag, 4=Torsdag, 5=Fredag