Direktør Kommunikasjon Etatsstyring IKT HR Enhet for internrevisjon

Direktør
Mari Trommald
Enhet for innkjøp og kontraktsrett
Kommunikasjon
Etatsstyring
Elisabeth Ørving
Enhet for arbeidsrett
Aud Lysenstøen
Christian Kolstad
Nils Christian Thomsen
Enhet for styring og økonomi
Rita Kvivesen
HR
Enhet for organisasjonsutvikling og HMS
IKT
Jan Kato Fremstad
Harald Hegerberg
Enhet for internrevisjon
Internasjonal sentralmyndighet
for barnevernsområdet
Tone Andersson Torske
Enhet for virksomhetsstyring
Hege Loftfjell
Nils Hjelle
Kristin Ugstad Steinrem
Bjørn Lescher Nuland (fung.)
Likestillingsavdelingen
Oppvekstavdelingen
Anna Bjørshol (fung.)
Seksjon for FoU og kompetanseutvikling
Seksjon for statistikk og analyse
Solveig Valseth
Seksjon for mekling og adopsjon
Reidun Lauvstad
Seksjon for regelverk og barneverntjenesten
Seksjon for likestilling og inkludering
Seksjon for oppvekst og familie
Signe Opsahl (fung.)
Wenche Mobråten (fung.)
Deltasenteret
Voldsseksjonen
Seksjon for ekteskap og
rettferdsvederlag
Tilskuddsseksjonen
Barnevernsavdelingen
Christian Duelund Græm
Anders Henriksen (fung.)
Hjelpetiltaksseksjonen
Roger Johansen
Fosterhjemsseksjonen
Unni Nygaard
Institusjonsseksjonen
Magnus Tayeb Boutera
Oppdatert mars 2017
Åse Kari Haugeto
Merete Wickman
Wenche Mobråten
Tove Bruusgaard
Terje Grytten
Erasmusseksjonen
Erik Langbråten