Program

Program
Tema onsdag 22. mars
Kl. 11.00
Velkommen til samling!
Hvordan vil vi jobbe sammen med barnehage- og skoleutvikling i et felles Trøndelag
Hvordan ser det ut i dag, og hvordan kan vi utvikle et godt samarbeid videre!
Innledninger ved KS, Fylkesmannen, fylkeskommunene og kommunerepresentanter.
Diskusjoner i grupper med oppsummering i plenum om vegen videre.
Kl. 16.30
STIG og STEIN inspirerer oss.
Kl. 19.00
Middag og sosialt samvær
Tema torsdag 23. mars
Kl. 09.00
Velkommen til dag to!
Aktuelt fra oppvekstområdet
v/ Erling Lien Barlindhaug, avdelingsdirektør utdanning KS
Kl. 11.00
Hvorfor digitalisering og hvordan jobber Trøndelag med det?
v/ Asle Brustad, rådgiver DiguT, (Digitaliseringsutvalg Trøndelag) STFK
Hva skal til for å lykkes med digitalisering i skolen?
v/ Erik Westrum, seniorrådgiver Senter for IKT i Utdanningen
Hva og hvorfor NDLA og NDLA Grunnskole? (Nasjonal digital læringsarena)
v/ Per Erik Eimhjellen, rådgiver Trondheim kommune
Kl.12.30
Vegen videre, oppsummering av gruppearbeid fra første dag og innspill til
videre felles aktiviteter for nettverket framover.
Kl. 13.00
Avslutning og lunsj
Kl. 13.45
(møte for AU i Nord og Sør-Trøndelag)