oversikt over antall gratiskataloger til sykehus i 2018

Antall
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
4
5
5
5
5
6
6
7
8
8
10
10
10
10
10
11
11
12
12
13
14
14
15
15
15
17
18
18
19
19
19
23
23
25
25
25
28
30
32
34
34
34
36
36
38
38
38
40
40
45
45
49
Sykehus
Poststed
Sykehuset Innlandet, BUP Kongsvinger
Kongsvinger
Geilomo Barnesykehus
GEILO
Revmatismesykehuset AS
LILLEHAMMER
Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssykehus
EGERSUND
SuS, seksjon Gausel, AUV
Stavanger
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering SSHF (KongsgåKRISTIANSAND
Betanien rehabilitering og sykehjem
FYLLINGSDALEN
Granheim Lungesykehus
FOLLEBU
Oslo Hospital Psykiatrisk sykehus
OSLO
Røros Sykehus
RØROS
Sykehusapoteket Fredrikstad
FREDRIKSTAD
Porsgrunn Legevakt
PORSGRUNN
Sykehuset Telemark HF Kragerø
KRAGERØ
Nordlandssykehuset Lofoten
GRAVDAL
St. Olavs Hospital HF Østmarka
TRONDHEIM
Modum Bad
VIKERSUND
Kysthospitalet
STAVERN
Haugesund Sanitetsforenings, Revmatismesykehus
HAUGESUND
Glittreklinikken
HAKADAL
Lærdal sjukehus
LÆRDAL
Tønsberg DPS
TØNSBERG
Akershus universitetssykehus avd skadelegevakt
Lørenskog
Spesialsykehuset for epilepsi
SANDVIKA
Sunnaas Sykehus HF
NESODDTANGEN
Sykehuset Telemark HF
SKIEN
Hallingdal Sjukestugu
ÅL
Feiringklinikken
FEIRING
Odda Sjukehus
ODDA
Valen Sjukehus
VALEN
Kysthospitalet i Hagavik
HAGAVIK
Folloklinikken
SKI
Solli sykehus
NESTTUN
Vestre Viken, Kongsberg sykehus
KONGSBERG
Nordlandssykehuset Vesterålen
STOKMARKNES
Nordfjord Sjukehus
NORDFJORDEID
Martina Hansens Hospital
GJETTUM
Helgelandssykeh.avd. Mosjøen
MOSJØEN
Sandviken Sykehus
BERGEN
Helgelandssykeh.Sandnessjøen
SANDNESSJØEN
Sykehuset Innlandet Reinsvoll
REINSVOLL
Sykehuset Østfold Moss HF
MOSS
Orkdal Sanitetsfor. Sjukehus
ORKANGER
Sørlandet sykehus Flekkefjord
FLEKKEFJORD
Sykehuset Innlandet Sanderud, Psykisk helsevern
OTTESTAD
Nordlandssykehuset Bodø
BODØ
Voss sjukehus
VOSS
Sykehuset Namsos
NAMSOS
Helgelandssykeh. Mo i Rana
MO I RANA
Vestre Viken HF, psyk. Avd. Blakstad
VETTRE
Stord Sjukehus
STORD
Haraldsplass Diakonale Sykehus
BERGEN
Unn Narvik NARVIK
Hammerfest sykehus
HAMMERFEST
Sykehuset Innlandet Tynset
TYNSET
Stavanger Universitetssykehus
Stavanger
Vestre Viken Kongsberg Sykehus
KONGSBERG
Vestre Viken HF, Bærum sykehus
GJETTUM
Vestre viken HF, Ringerike Sykehus
HØNEFOSS
UiO, Klinikk for allmenn voksen, Institutt for klin.odontologi Oslo
Kirkenes sykehus
KIRKENES
Kristiansund sykehus
KRISTIANSUND N
Sykehuset Innlandet Kongsvinger
KONGSVINGER
50
51
57
57
57
60
60
60
60
68
68
68
75
90
90
94
105
113
113
120
131
132
259
319
Universitetssykeh.Nord-Norge
Sjukehusapoteket i Molde
Sykehuset Innlandet Lillehammer
Haugesund Sjukehus HF
Helse Førde HF
Sykehuset Innlandet Gjøvik
Sykehuset Innlandet Hamar
Sykehuset Levanger
UNN Harstad
Diakonhjemmets Sykehus AS
Radiumhospitalet HF
Ålesund sjukehus HF
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Sørlandet sykehus Kristiansand
Sykehuset Innlandet Elverum
Haukeland Universitetssykehus
Sykehuset Østfold Fredrikstad
Sykehuset i Vestfold Tønsberg
St. Olavs Hospital HF
Sørlandet sykehus HF Arendal
Vestre Viken HF Drammen sykehus
Rikshospitalet HF (I)
Akershus Universitetssykehus HF
Ullevål Universitetssykehus HF
TROMSØ
MOLDE
LILLEHAMMER
HAUGESUND
FØRDE
GJØVIK
HAMAR
LEVANGER
HARSTAD
OSLO
OSLO
ÅLESUND
OSLO
KRISTIANSAND
ELVERUM
BERGEN
FREDRIKSTAD
TØNSBERG
Heimdal
ARENDAL
DRAMMEN
OSLO
NORDBYHAGEN
OSLO